Cyfryzacja telewizji naziemnej w woj. podlaskim

cyfryzacja_tv

Wkrótce na terenie województwa podlaskiego programy telewizyjne będzie można oglądać w dużo lepszej jakości. Już 17 czerwca 2013 r. na większości obszaru województwa podlaskiego (również gminie Sokółka) zostaną wyłączone stare nadajniki analogowe i zastąpione przez nadajniki cyfrowe.

Ważne jest, by do odbioru cyfrowego odpowiednio się przygotować. Wyłączenie nadajników analogowych oznacza, że odbiór kanałów telewizyjnych, będzie możliwy jedynie na przystosowanym do tego sprzęcie. Wszelkie szczegóły techniczne opisane są i zilustrowane na stronie www.cyfryzacja.gov.pl. Informacje można uzyskać także pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 007 788.

PRZYDATNE INFORMACJE: Dokumenty dotyczące cyfryzacji

Informacja o zapisach na obóz harcerski

oboz_harcerski

Komenda Hufca ZHP w Sokółce organizuje obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży prowadzony metodą harcerską w bazie namiotowej w miejscowości Kamienna Nowa k/Dąbrowy Białostockiej w terminie 1-10 lipca 2013 r.

Karty kwalifikacyjne są do pobrania w biurze Komendy Hufca w Sokółce ul. Grodzieńska 47. Więcej informacji pod numerami telefonów: 512228746 lub 505656770. Organizatorzy na zgłoszenia oczekują do 24 maja br.

Wojciech Pietraszewski

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 14 i 28 maja 2013 r. w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Dodatkowy nabór wniosków kwalifikacyjnych

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka

Burmistrz  Sokółki informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków kwalifikacyjnych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych.

W ramach Projektu Beneficjenci otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu oraz pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i Internetu.

Termin składania wniosków kwalifikacyjnych: 29 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Druki wniosków o zakwalifikowanie do projektu oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, pok. 309, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00, tel. 85 711-09-32. Wnioski można również pobrać poniżej.

DO POBRANIA:

Wniosek edytowalny wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami

Ogłoszenie Urzędu Skarbowego w Sokółce

adm_podatkowa

W ostatnich dniach rozliczeń podatkowych Urząd Skarbowy w Sokółce będzie pracował w godzinach:

– sobota 27 kwietnia 2013 r. 9.00 – 13.00
– poniedziałek 29 kwietnia 2013 r. 7.30 – 18.00
– wtorek 30 kwietnia 2013 r. 7.30 – 18.00

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zeznanie podatkowe za rok 2012 można złożyć elektronicznie tylko za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Dorota Kondrat

Wieloletni Program Inwestycyjny 2013

wpi_sokolka_logo

Gmina Sokółka przystępuje do opracowania kolejnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2014-2018. Program ten od roku 2003 jest ważnym dokumentem planowania strategicznego samorządu i stanowi podstawę do umieszczania poszczególnych zadań inwestycyjnych w budżetach Gminy na poszczególne lata.

WPI ma charakter programu kroczącego – w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego zaktualizowana wersja na kolejne 5 lat. Wnioski inwestycyjne do WPI na lata 2014–2018 będą przyjmowane do 30 kwietnia 2013 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przypomina o zakazie stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora.

stop_gmo

28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810, oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora.

Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

http://www.minrol.gov.pl
http://piorin.gov.pl

Julita Boreczko (CZK)

Wstąp w szeregi Mażoretek

grupa_taneczna

W najbliższy czwartek – 14 marca 2013 r. o godzinie 18:00 w Gimnazjum  nr 1 w Sokółce, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych pragnących wstąpić w szeregi grupy tanecznej Mażoretki.

Zaproszenie jest skierowane do dziewczyn w wieku od 10 do 18 lat. Grupę taneczną poprowadzi instruktorka tańca. Zajęcia będą bezpłatne. Grupa taneczna będzie uświetniać występy Sokolskiej Orkiestry Dętej.  Na spotkanie prosimy o przyjście zainteresowanych razem z opiekunami (rodzicami).

Leszek Szymczukiewicz

Stawki opłat za śmieci w 2013 r.

Informacja Burmistrza Sokółki o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sokółka

smieci_1

Zmieniają się zasady pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczania opłat będą deklaracje, które należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r.

W terminie do 30 kwietnia 2013 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sokółka.

DO POBRANIA:

Druk deklaracji w formacie .doc  Druk deklaracji w formacie .pdf

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyślij PIT przez internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką przesyłania drogą elektroniczną zeznań rocznych za 2012 r. na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 marca 2013 r o godzinie 12ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Sokółce – pokój 112.

adm_podatkowa

Spotkanie jest kierowane do osób fizycznych a jego celem jest udzielenie krótkiego instruktażu jak szybko i bezkosztowo można złożyć zeznanie podatkowe przez Internet.

Na Sali Obsługi Bieżącej w Urzędzie Skarbowym zostało uruchomione stanowisko do elektronicznego wysyłania zeznań podatkowych. Przy trudnościach z wysłaniem e-deklaracji pracownicy urzędu służą pomocą. Najistotniejsze zalety rozliczania PIT przez Internet to: bezpłatność programu do rozliczeń, łatwość obsługi programu – program prowadzi nas „krok po kroku”, system sam oblicza podatek i zaznacza błędy.

Dorota Kondrat

Stypendia do wzięcia

Do 22 lutego trwa nabór wniosków o przyznanie w 2013 roku przez Burmistrza Sokółki stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W tegorocznym budżecie Gminy Sokółka na stypendia sportowe przeznaczono 45 tys. zł. Wnioski o przyznanie tego rodzaju pomocy finansowej należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce do 22 lutego do godz. 15 (link do zarządzenia z wzorem wniosku znajduje się poniżej).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania wniosków. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach. Przy podziale pieniędzy będzie brana pod uwagę opinia Gminnej Rady Sportu. Decyzja Burmistrza Sokółki jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie.

Lista stypendystów oraz wysokość przyznanych stypendiów zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZOBACZ W BIP >>>

(UM)

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 12 lutego i 26 lutego w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Pamiętajmy o profilaktyce grypy

W związku z niepokojącym wzrostem zachorowań na grypę w powiecie sokólskim i łatwością rozprzestrzeniania się wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce przypomina o zachowaniu podstawowych zaleceń higienicznych w życiu codziennym.

gr

Pamiętajmy o:

– przestrzeganiu zasad higieny oddychania – zasłanianiu ust i nosa w czasie kaszlu i kichania chusteczką jednorazową, lub zgięciem łokcia,
– przestrzeganiu zasad higieny rąk – częstym myciu rąk mydłem i ciepłą wodą, a w podróży chusteczkami nasyconymi roztworem alkoholu lub żelem do rąk,
– niedotykaniu rękoma oczu, nosa i ust,
– unikaniu kontaktu „twarzą w twarz” i podawania rąk,
–  ograniczeniu przebywania w dużych skupiskach ludzkich (centrach handlowych, kinach),
– utrzymaniu w czystości często używanych przedmiotów (telefonów, pilotów, klamek, klawiatury komputera),
– skorzystaniu ze szczepień ochronnych przeciw grypie już w okresie jesiennym.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych – przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Ulotki do pobrania:

Profilaktyka grypy  Ulotka dla dzieci i młodzieży  Dla rodziców  Dla wychowawców Dla organizatorów

Barbara Grynczel

Kliknij i pomóż zwierzętom przetrwać zimę

zwierzeta_zima_tesco

Rusza piąta edycja akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Celem programu, realizowanego przez Tesco we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals, jest wsparcie schronisk dla zwierząt w najtrudniejszym dla nich okresie.

Na stronie https://www.facebook.com/Eksperci.Tesco, można głosować na schroniska, które mają szansę na otrzymanie dofinansowania. Akcję wspierają gwiazdy – dziennikarka Beata Sadowska oraz wokaliści Robert Gawliński i Łukasz Zagrobelny.

W głosowaniu bierze udział 168 schronisk, rekomendowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals, w tym 6 schronisk z województwa podlaskiego. W akcji bierze również udział Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sokółce.

Przez dwa weekendy (18-20 i 25-27 stycznia) w wybranych sklepach Tesco, wolontariusze będą zbierać karmę, koce, miski i inne dary, które trafią do schronisk z najbliższej okolicy danego sklepu Tesco.

Edyta Płuciennik–Skalska

Szkolenie dotyczące przesyłania PITów internetem

adm_podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką przesyłania drogą elektroniczną deklaracji i informacji rocznych za 2012 r. na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 stycznia  2013 r o godzinie 12ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Sokółce – pokój 112.

Spotkanie jest kierowane do osób fizycznych, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz instytucji publicznych, a jego celem jest udzielenie krótkiego instruktażu jak szybko i bezkosztowo można złożyć deklaracje i informacje podatkowe przez Internet. Ponadto podczas spotkania zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące posługiwania się właściwym identyfikatorem podatkowym.

(DK)

Skip to content