Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy za granicą w roku szkolnym 2013/14. Poszukiwani są nauczyciele poloniści i nauczania początkowego.

O skierowanie do pracy może ubiegać się nauczyciel posiadający:
– dyplom ukończenia ww. specjalności,
– co najmniej dobrą ocenę pracy, nie starszą niż 5 lat,
– znajomość języka rosyjskiego lub obowiązującego w kraju skierowania,
– dobry stan zdrowia.

Kraje, do których kierowani są polscy nauczyciele: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan. Poszukiwani są również nauczyciele poloniści ze znajomością języka hiszpańskiego do pracy w Argentynie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli. Kontakt: e-poczta: rekrutacja@orpeg.pl, tel. 22 853-87-06.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 30 listopada 2012 r.

DO POBRANIA: Oferta pacy za granicą [.pdf]

(MB)

Skip to content