Podaruj dzieciom uśmiech

Od dnia 19 listopada 2012 roku do 19 stycznia 2013 roku trwa akcja „O uśmiech i radość dziecka” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce. W ramach akcji zbierane są dary rzeczowe takie jak: słodycze, zabawki, artykuły szkolne, odzież, obuwie oraz środki finansowe na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce gorąco apeluje do mieszkańców gminy i powiatu, instytucji i firm o ofiarność i pomoc w ufundowaniu dzieciom paczek. Wszelkie dary rzeczowe przyjmuje biuro PKPS  w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pokój 83 w budynku Starostwa Powiatowego.

Pieniądze można wpłacać na konto PKPS: PKO BP S.A o/Sokółka 87102013320000100201907492

Każdy może podarować ubogim dzieciom choć trochę radości na święta Bożego Narodzenia. Przekazane dary można odliczyć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem. Wszystkim, którzy włączą się do akcji Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce serdecznie dziękuje!

(ZG)


Zobacz również

Skip to content