Centrum Sokółki w nowej wersji

– To najładniejsza ulica w naszym mieście – nie mają wątpliwości mieszkańcy Sokółki. Chodzi o wyremontowaną w ostatnim czasie uliczkę, która sąsiaduje z kinem „Sokół”. Również budynek kina poddano gruntownej modernizacji, a niebawem czekają go jeszcze większe zmiany.

Licząca 138 metrów uliczka przy kinie „Sokół” to część zlokalizowanego w centrum miasta Placu Kościuszki. Ekipy remontowe pojawiły się tu w marcu 2012 roku. W planie było wykonanie nowych chodników, parkingu i jezdni. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Remont kosztował 693.803 zł. Ulica o długości 138 metrów i szerokości 15 metrów została wyłożona kostką kamienną oraz płytami kamiennymi. Wykonawcą robót była firma AS – BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek z Białegostoku. Odbiór inwestycji nastąpił 8 października 2012 roku.

Jeżeli chodzi o remont budynku kina „Sokół”, rozpoczął się on w lipcu 2011 roku. Zakres robót objął: wymianę instalacji zewnętrznej, wykonanie nowej konstrukcji schodów wraz ze sceną (schody zostały wyłożone płytami granitowymi oraz podświetlone), a także wymianę stolarki przy głównym wejściu i witryn. Zaplanowane w harmonogramie prace dobiegły końca w lipcu 2012 roku. Dodatkowo, na początku maja przed budynkiem zamontowano odnowiony neon. Remont kina kosztował 671.026 zł. Wykonawcą była sokólska firma PPUH „GENO”.

W listopadzie 2012 roku Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z informacją, że Gminie Sokółka przyznano dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja budynku kina Sokół w Sokółce – sala multifunkcjonalna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i wynosi 2.974.275 zł. Ogólna wartość projektu to 4.763.413 zł. Część prac wykonano w latach 2011 – 2012, dlatego ich koszt zostanie rozliczony w ramach projektu. W kinie „Sokół” zostanie wymieniony dach, pozostała część elewacji zewnętrznych, zmieni się widownia i całe wnętrze. Planuje się również zakup aparatury do uruchomienia kina letniego. Wszystkie prace przewidziane w ramach projektu będą wykonane w 2013 roku.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content