Założyli bloga, czekała na nich nagroda

3 tysiące złotych przeznaczył Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej na profilaktykę antynikotynową, realizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce. Pieniądze pochodziły z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Środki, jakie otrzymaliśmy od Pana Burmistrza, pozwoliły nam zorganizować cztery konkursy, których adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sokólskiego. Dwa konkursy odbyły się w roku szkolnym 2011/2012, a kolejne dwa zostały rozstrzygnięte na początku listopada – poinformowała Barbara Grynczel z Działu Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokółce.

W minionym roku szkolnym sokólska PSSE zaprosiła gimnazjalistów do udziału w Turnieju Wiedzy Żywieniowej. Z myślą o uczniach klas I – III szkół podstawowych zorganizowano konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Na te dwa zadania wydatkowano 900 zł.

– W bieżącym roku szkolnym również ogłosiliśmy konkursy w dwóch kategoriach. Gimnazjaliści mieli za zadanie założyć blog promujący modę na niepalenie wśród młodzieży. W tej kategorii wystartowało sześć osób. Z kolei uczniowie klas V i VI szkół podstawowych musieli przygotować prezentację multimedialną pt. „Moje miasto wolne od dymu nikotynowego”. W tej kategorii wpłynęło do nas 13 prac – powiedziała Barbara Grynczel.

Zwycięzcy zostali wybrani  w środę 7 listopada podczas spotkania lokalnej koalicji ds. realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i Programu Odświeżamy Nasze Miasta – TOB3CIT. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Szczebiot – zastępca Burmistrza Sokółki, Barbara Białkowska – Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, Antoni Jackiewicz – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Robert Grzesik ze Straży Miejskiej w Sokółce, Antoni Czaplejewicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, Ewa Petelczyc z Sokólskiego Ośrodka Kultury, Anna Szebiotko i Barbara Grynczel z Działu Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sokółce.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w piątek 9 listopada w sokólskiej kawiarni „Lira”.

W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie na blog promujący modę na niepalenie wśród młodzieży zwyciężyli:

I miejsce – Jakub Piekarski z Gimnazjum nr 1 w Sokółce;

II miejsce – Michał Sujeta z Gimnazjum nr 2 w Sokółce;

III miejsce – Karol Wydra z Gimnazjum nr 3 w Sokółce.

W kategorii szkół podstawowych w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Moje miasto wolne od dymu tytoniowego” lista laureatów przedstawia się następująco:

I miejsce – Barbara Pyłko ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce;

II miejsce – Maciej Kiemiesz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce;

III miejsce – Jakub Całus ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce i Szymon Sańko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce.

Wszyscy laureaci mieli możliwość wybrania nagrody na określoną kwotę. – Na te dwa konkursy wydaliśmy 2.100 zł – dodała Barbara Grynczel.

Adresy blogów i prezentacji dostępne są na stronie http://psse.sokolka.com

(UM)

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Sokółce

Fot.: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Sokółce

Skip to content