Zmiana rachunku Urzędu Miejskiego w Sokółce

Numer rachunku do obsługi bankowej Urzędu Miejskiego w Sokółce w Banku Spółdzielczym 77 8093 0000 0011 9874 2000 0030 będzie funkcjonował tylko do 31 grudnia 2012 roku. Od 1 stycznia 2013 roku obsługę bankową będzie wykonywał Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział Operacyjny w Białymstoku.

Wpłaty podatków i opłat można dokonywać BEZ PROWIZJI w Banku BGŻ na poniżej podany rachunek Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Adres urzędu: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Dla wpłat krajowych numer rachunku NRB: 46 2030 0045 1110 0000 0252 2150

Dla wpłat dokonywanych poza granicami Polski – międzynarodowe numery kont:

Konto z numerem IBAN: Pl 46 2030 0045 1110 0000 0252 2150

Numer SWIFT: GOPZPLPW


Zobacz również

Skip to content