O uśmiech i radość dziecka

Od 18 listopada 2013 r. do 18 stycznia 2014 r. będzie trwała zbiórka darów i funduszy ph. „O uśmiech i radość dziecka” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce.

mikolaj-pomoc

To akcja o bogatej historii w ramach której zbierane są dary rzeczowe takie jak słodycze, zabawki, artykuły szkolne, odzież, obuwie oraz środki finansowe z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Gorąco apelujemy do mieszkańców gminy Sokółka i powiatu sokólskiego, oraz instytucji i firm o pomoc w ufundowaniu dzieciom paczek. Wszelkie dary rzeczowe przyjmuje biuro PKPS w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pokój 83 w budynku Starostwa Powiatowego. Pieniądze można wpłacać na konto PKPS:  PKO BP S.A o/Sokółka 87102013320000100201907492.

Każdy może podarować ubogim dzieciom choć trochę radości na święta Bożego Narodzenia. Przekazane dary można odliczyć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem. Wszystkim, którzy włączą się do akcji Serdecznie dziękujemy!

Zofia Gremza

Dodatkowy nabór wniosków kwalifikacyjnych

Burmistrz  Sokółki informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków kwalifikacyjnych w projekcie „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych.

W ramach Projektu Beneficjenci otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu oraz pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i internetu.
Termin składania wniosków kwalifikacyjnych: 31 października 2013 r. – 12 listopada 2013 r.

Wnioski o zakwalifikowanie do projektu  oraz szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej oraz w Biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pok.309, od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-13.00, tel. 85 7110932. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

DO POBRANIA:
Wniosek edytowalny wraz z wymaganymi załącznikami
Wniosek w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami

 MP

Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji zbiornika ziemnego i zbiornika wieżowego przy ul. Mickiewicza w dniach 22-24 października 2013 r. mogą nastąpić zakłócenia w dostawach wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

MPWiK

Zbadaj się w miesiącu walki z rakiem piersi!

badanie_mammograficzne

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie, który odwiedzi Sokółkę. 

Badanie można będzie wykonać w Sokółce w dniach 18 i 21 października 2013 r. w mammobusie ustawionym za Urzędem Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58-66-62-444, 801-080-007, www.fado.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przerwie w dostawie energii cieplnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami elektrycznymi prowadzonymi przez PGE Dystrybucja w rozdzielni, zasilającej ciepłownię w Sokółce Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko Kamienna Sp. z o. o., w dniu 6.10.2013 r. w godzinach 8:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do odbiorców zasilanych przez tą ciepłownię.

Przepraszamy naszych odbiorców za zaistniałe z tego powodu utrudnienia.

MPEC w Sokółce

Załóż osobisty profil w ZIP

Zachęcamy Państwa do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mieszkańcy Sokółki będą mieli taką możliwość w dniach 20-23 sierpnia 2013 r. Uwaga! konieczne będzie okazanie dowodu osobistego.

zip_nfz

Gdzie będzie można założyć profil w ZIP?
20-21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz.  J. Piłsudskiego 8,
22 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1,
23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Gen. W. Sikorskiego 40.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 9 i 23 lipca 2013 r. w godzinach 16.30 – 19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Termin opłaty za odpady komunalne

smieci_1

W związku z uchwałą nr 40/278/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokółka ustalono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kasa czynna jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00–14:30, wtorek: 8:00–15:00. By ominąć kolejkę do kasy w urzędzie, zachęcamy do dokonywania wpłat przelewem lub w Banku BGŻ (Sokółka, Pl. Kościuszki 6), gdzie wpłaty realizowane są BEZ PROWIZJI.

Nabór wniosków do “Agrafki”

Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny” informuje o naborze wniosków do kolejnej edycji Programu Stypendialnego “AGRAFKA”, na rok szkolny/akademicki 2013/2014.

Program “Agrafka” adresowany jest to wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych, ścisłych, muzycznych) przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej, ze społeczności objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich.

W bieżącej edycji (dzięki konsekwentnemu wsparciu Fundacji Agory i wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich) planowane jest przyznanie około 20 stypendiów w kwocie 300 zł/przez okres 10 miesięcy.  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić najpóźniej do 19 lipca 2013 r. do siedziby Fundacji “Sokólski Fundusz Lokalny”, Plac Kościuszki 9, tel. 85 711-57-00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zapisy na kolonie letnie nad morzem

sfl_logo

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” prowadzi zapisy na kolonie letnie rekreacyjno-wypoczynkowe w nadmorskim Rzucewie k. Władysławowa, w terminie 29 lipca – 7 sierpnia 2013 r.

Organizatorzy zapewniają dojazd i zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem (4 posiłki dziennie), opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratowniczej, przewodników, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników. Dzieci wraz z kadrą zakwaterowani będą w ośrodku wypoczynkowo – kolonijnym z zapleczem sportowym. Planowane są liczne atrakcje i bardzo dużo zwiedzania.

Na kolonie pojedzie 40 dzieci w wieku 7-15 lat , w tym około 30 dzieci ze świetlic środowiskowych (bezpłatnie lub za częściową odpłatą w zależności od sytuacji materialnej). Środki na bezpłatne kolonie zapewni Gmina Sokółka i Fundacja SFL.

Pozostałe 10 miejsc oferowane są dzieciom za pełna odpłatnością 750 zł za osobę.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z Fundacją SFL, Plac Kościuszki 9, tel. 85 711-57-00 w terminie do 10 lipca 2013 r.

SFL

Zaproszenie na bezpłatne porady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne poradnictwa z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

lgd_szlak_tatarski_logo

Ekspert będzie pełnił dyżury w Gminach członkowskich LGD zgodnie z harmonogramem poradnictw. Ponadto w ciągu trzech dni ekspert będzie pełnił dyżury telefoniczne pod numerem 533-700-307.

ADRES:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, tel. 85 711-50-50

DO POBRANIA: Harmonogram

Nowe przepisy dotyczące meldunku

Burmistrz Sokółki informuje, że obowiązują nowe przepisy dotyczące procedury meldunkowej.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadziła z dniem 31 grudnia 2012 r. następujące zmiany:

  1. Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.
  2. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.
  3. Zniesiony został obowiązek przedkładania wojskowego dokumentu osobistego, m.in. książeczki wojskowej.
  4. Zniesione zostało zameldowanie na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące (pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA oraz Szwajcarii).
  5. Wydłużony do 30 dni został termin wykonania obowiązku zameldowania. Dotychczasowy termin – najpóźniej z upływem 4 doby – pozostał aktualny tylko dla cudzoziemców wymienionych wyżej.

Więcej informacji na temat obowiązku meldunkowego dostępnych jest na stronie: http://www.msw.gov.pl

Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji zbiornika wieżowego przy ul. Mickiewicza w dniach 22-24 maja 2013 r. mogą nastąpić zakłócenia w dostawach wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

MPWiK

Nabór wniosków w LGD “Szlak Tatarski”

lgd_szlak_tatarski_logo

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 maja i będzie trwał do 24 czerwca br., natomiast limity dostępnych środków wyglądają w następujący sposób:
– Odnowa i rozwój wsi – 1 317 416,00 zł,
– Małe projekty – 633 715,02 zł,
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 484 799,00 zł,
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 393 672,00 zł.

LGD “Szlak Tatarski” zachęca do przygotowywania i składania wniosków o przyznanie pomocy, które przyczynią się do rozwoju naszych miejscowości, promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnej oraz wzrostu zatrudnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content