Nabór wniosków w LGD “Szlak Tatarski”

lgd_szlak_tatarski_logo

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 maja i będzie trwał do 24 czerwca br., natomiast limity dostępnych środków wyglądają w następujący sposób:
– Odnowa i rozwój wsi – 1 317 416,00 zł,
– Małe projekty – 633 715,02 zł,
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 484 799,00 zł,
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 393 672,00 zł.

LGD “Szlak Tatarski” zachęca do przygotowywania i składania wniosków o przyznanie pomocy, które przyczynią się do rozwoju naszych miejscowości, promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnej oraz wzrostu zatrudnienia.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwiększeniu do 200 000,00 zł uległa wartość limitu pomocy na beneficjenta tzw. Małych projektów oraz do 50 000,00 zł maksymalna wysokość wnioskowanej pomocy na jedną operację.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski planuje przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW 2007-2013 oraz szkoleń dotyczących wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Pracownicy biura LGD Szlak Tatarski z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania oraz udzielą bezpłatnych porad dotyczących sporządzania wniosku, pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury). Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną:

Adres strony z informacją o naborze wniosków i dokumentami związanymi z ogłoszeniem:
http://szlaktatarski.org.pl/informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow

Aneta Popławska


Zobacz również

Skip to content