Podsumowanie “Szkoły z klasą”

szkola_z_klasa_tancerze

Od 2 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Gmina Sokółka realizuje projekt systemowy pt. „Szkoła z klasą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany w 100 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

W projekcie bierze udział 631 uczniów, w tym 322 dziewczynki i 309 chłopców klas I-III z 9 szkół podstawowych, w tym: SP w Boguszach, SP w Geniuszach, SP w Janowszczyźnie, SP w Malawiczach Dolnych, SP w Starej Kamionce, SP w Starej Rozedrance, SP Nr 1 w Sokółce, SP Nr 2 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce, SP Nr 3 w ZSO w Sokółce.

Na realizację projektu otrzymano 405 860 zł. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w publicznych szkołach podstawowych poprzez realizację zajęć:

  • wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 1434 godziny;
  • wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 1018 godzin;
  • logopedyczne – 1240 godzin;
  • gimnastyka korekcyjna – 240 godzin;
  • rehabilitacyjne – 120 godzin;
  • socjoterapeutyczne – 130 godzin;
  • psychologiczno-pedagogiczne – 60 godzin;
  • rozwijające zainteresowania: koło matematyczno-przyrodnicze – 920 godzin, koło humanistyczne – 80 godzin, koło artystyczne – 90 godzin, koło teatralno-taneczne – 160 godzin,  język angielski – 450 godzin.

W ramach projektu do dziewięciu szkół podstawowych zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne: laptopy, drukarki, oprogramowanie do prowadzenia zajęć, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych (wady wymowy, dysleksja), sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, stroje i rekwizyty teatralne, na łączną kwotę 73 964,00 zł.

A. Rusałowicz


Zobacz również

Skip to content