Zaproszenie na bezpłatne porady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne poradnictwa z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

lgd_szlak_tatarski_logo

Ekspert będzie pełnił dyżury w Gminach członkowskich LGD zgodnie z harmonogramem poradnictw. Ponadto w ciągu trzech dni ekspert będzie pełnił dyżury telefoniczne pod numerem 533-700-307.

ADRES:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, tel. 85 711-50-50

DO POBRANIA: Harmonogram


Zobacz również

Skip to content