Dodatkowy nabór wniosków kwalifikacyjnych

Burmistrz  Sokółki informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków kwalifikacyjnych w projekcie „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych.

W ramach Projektu Beneficjenci otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu oraz pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i internetu.
Termin składania wniosków kwalifikacyjnych: 31 października 2013 r. – 12 listopada 2013 r.

Wnioski o zakwalifikowanie do projektu  oraz szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej oraz w Biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pok.309, od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-13.00, tel. 85 7110932. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

DO POBRANIA:
Wniosek edytowalny wraz z wymaganymi załącznikami
Wniosek w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami

 MP

Skip to content