Urząd Skarbowy informuje

adm_podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce przypomina, że 31 stycznia (piątek) 2014 r. upływa termin na złożenie zeznań PIT-28 oraz deklaracji: 16A, PIT-19A , PIT-8AR, PIT-4R.

W celu ułatwienia złożenia zeznań podatkowych oraz deklaracji Urząd Skarbowy w Sokółce w dniu 31 stycznia 2014 r. będzie czynny w godzinach 7:00-18:00

Dorota Kondrat

Konsultacje dotyczące „Karty Dużej Rodziny”

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”.

Uchwała ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz ułatwienie dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

Do konsultacji zaproszone są rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.).

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: Projekt uchwały oraz inne załączniki

(AŻ)

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w 2014 r. zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, pok. 207, Plac Kościuszki 1, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2014 r. do godz. 15.00.
Kwota przeznaczona na stypendia sportowe w budżecie Gminy Sokółka na 2014 r. wynosi 40.000 zł.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 402/2014 (do pobrania w BIP)
Zarządzenie wraz z załącznikami edytowalnymi (.odt)

(DZ)

Wyślij swój PIT przez Internet

adm_podatkowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce przypomina, że wzorem lat ubiegłych na Sali Obsługi Bieżącej utworzono wyodrębnione  stanowisko przeznaczone do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkich, którzy chcą skorzystać ze złożenia swojego PIT­u przez Internet lub zasięgnąć informacji, czy uzyskać pomoc dotyczącą systemu e­deklaracje zapraszamy do siedziby Urzędu Skarbowego w Sokółce, ul. Białostocka 47, pokój 13 na Sali Obsługi Bieżącej.

Dorota Kondrat

Białoruś chce budować elektrownię jądrową

10 stycznia do Urzędu Miejskiego w Sokółce wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z informacją o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej – „Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 2.11.2013 roku”.

W „Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 2.11.2013 roku” czytamy m.in.:
„W celu zwiększenia bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego Republiki Białoruś i z uwzględnieniem zobowiązań, przewidzianych przez umowy międzynarodowe Republiki Białoruś, postanawiam (…) zrealizować w latach 2013 – 2020 budowę Białoruskiej Elektrowni Jądrowej na działce w Rejonie Ostrowieckim Obwodu Grodnieńskiego, położonej 1,5 km na północny wschód od wsi Bobrowniki i na południe od wsi Aweny”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentów w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, pokój nr 5, tel. 85 740 69 81 wew. 21, w godz. 8–15 oraz na stronie internetowej http://bip.bialystok.rdos.gov.pl w zakładce Obwieszczenia i Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku -> Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

(UM)

Mammobus ponownie zawita do Sokółki

badanie_mammograficzne

Ponad połowa Kobiet  uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadal nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografię można będzie wykonać 21 stycznia. Mammobus będzie ustawiony na parkingu za Urzędem Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1.   ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 15 i 29 stycznia 2014 r. w godz. 16.30-19.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 30.12.2013 r. do 28.01.2014 r.
Limit dostępnych środków dla Odnowy i rozwoju wsi: 684 864,00 zł
Limit dostępnych środków dla Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw: 163 181,32 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK).
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@szlaktatarski.org

Więcej informacji na stronie www.szlaktatarski.org.pl

LGD

O uśmiech i radość dziecka

Od 18 listopada 2013 r. do 18 stycznia 2014 r. będzie trwała zbiórka darów i funduszy ph. „O uśmiech i radość dziecka” prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sokółce.

mikolaj-pomoc

To akcja o bogatej historii w ramach której zbierane są dary rzeczowe takie jak słodycze, zabawki, artykuły szkolne, odzież, obuwie oraz środki finansowe z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Gorąco apelujemy do mieszkańców gminy Sokółka i powiatu sokólskiego, oraz instytucji i firm o pomoc w ufundowaniu dzieciom paczek. Wszelkie dary rzeczowe przyjmuje biuro PKPS w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pokój 83 w budynku Starostwa Powiatowego. Pieniądze można wpłacać na konto PKPS:  PKO BP S.A o/Sokółka 87102013320000100201907492.

Każdy może podarować ubogim dzieciom choć trochę radości na święta Bożego Narodzenia. Przekazane dary można odliczyć od rocznego dochodu przed opodatkowaniem. Wszystkim, którzy włączą się do akcji Serdecznie dziękujemy!

Zofia Gremza

Dodatkowy nabór wniosków kwalifikacyjnych

Burmistrz  Sokółki informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków kwalifikacyjnych w projekcie „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE SOKÓŁKA”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin zastępczych.

W ramach Projektu Beneficjenci otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu oraz pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i internetu.
Termin składania wniosków kwalifikacyjnych: 31 października 2013 r. – 12 listopada 2013 r.

Wnioski o zakwalifikowanie do projektu  oraz szczegółowe informacje dostępne są do pobrania poniżej oraz w Biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pok.309, od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-13.00, tel. 85 7110932. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków kwalifikacyjnych. Ilość miejsc ograniczona.

DO POBRANIA:
Wniosek edytowalny wraz z wymaganymi załącznikami
Wniosek w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami

 MP

Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji zbiornika ziemnego i zbiornika wieżowego przy ul. Mickiewicza w dniach 22-24 października 2013 r. mogą nastąpić zakłócenia w dostawach wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

MPWiK

Zbadaj się w miesiącu walki z rakiem piersi!

badanie_mammograficzne

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie, który odwiedzi Sokółkę. 

Badanie można będzie wykonać w Sokółce w dniach 18 i 21 października 2013 r. w mammobusie ustawionym za Urzędem Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58-66-62-444, 801-080-007, www.fado.pl.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przerwie w dostawie energii cieplnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami elektrycznymi prowadzonymi przez PGE Dystrybucja w rozdzielni, zasilającej ciepłownię w Sokółce Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko Kamienna Sp. z o. o., w dniu 6.10.2013 r. w godzinach 8:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do odbiorców zasilanych przez tą ciepłownię.

Przepraszamy naszych odbiorców za zaistniałe z tego powodu utrudnienia.

MPEC w Sokółce

Załóż osobisty profil w ZIP

Zachęcamy Państwa do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mieszkańcy Sokółki będą mieli taką możliwość w dniach 20-23 sierpnia 2013 r. Uwaga! konieczne będzie okazanie dowodu osobistego.

zip_nfz

Gdzie będzie można założyć profil w ZIP?
20-21 sierpnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz.  J. Piłsudskiego 8,
22 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1,
23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Gen. W. Sikorskiego 40.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content