Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Burmistrz Sokółki zaprasza do uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w gminie Sokółka wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Mikroinstalacja prosumencka to instalacja wykorzystująca do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej odnawialne źródło energii. Mikroinstalacja prosumencka montowana w ramach niniejszego projektu jest złożona wyłącznie z instalacji fotowoltaicznej.

W projekcie może wziąć udział osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości położonej na terenie gminy Sokółka z wyłączeniem miasta Sokółka, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przy czym jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wnioskodawcą są wszyscy współwłaściciele.

Wypełnione ankiety (wnioski) należy składać do dnia 25 maja 2015 r., do godz. 12:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój nr 207.

DO POBRANIA:
Regulamin uczestnictwa w realizacji projektu
Ankieta (wniosek) gospodarstwa domowego
Ankieta (wniosek) gospodarstwa domowego

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Pomóż Ukrainie

Pościel, ubrania, koce, obuwie i naczynia – to wszystko jest zbierane dla polskich rodzin na Ukrainie. Zbiórkę prowadzi Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce.

Dary przyjmowane są na parterze budynku, w którym mieści się siedziba Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Najbliższe terminy zbiórek to: czwartek 21 maja (w godz. 15-17), wtorek 26 maja (w godz. 10-12) i czwartek 28 maja (w godz. 15-17).

Wszystkie ofiarowane rzeczy przekazywane są bezpośrednim transportem na ogarniętą wojną Ukrainę.

(UM)

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2015”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” 2015.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia

(SFL)

Prace na ul. Pocztowej

Burmistrz Sokółki informuje, że w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. na ul. Pocztowej w Sokółce prowadzone będą prace modernizacyjne nawierzchni drogowej, co będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu.

W związku z powyższym prosimy o niezajmowanie miejsc parkingowych umiejscowionych od strony budynków mieszkalnych wielorodzinnych (bloków).

Za utrudnienia przepraszamy.

UMS

Informacja wyborcza

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1, pokój nr 301 do 4 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00.

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Nabór do oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 5

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce ogłasza nabór do oddziału specjalnego w Przedszkolu nr 5 w Sokółce dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Planowane funkcjonowanie oddziału nastąpi 1 września 2015 roku. Zapisy trwają do 29 maja 2015 r.

Wymaganymi dokumentami są: wniosek rodziców (opiekunów prawnych), oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zainteresowane osoby proszone są o składanie dokumentów bezpośrednio u dyrektora przedszkola, gdzie uzyskają więcej szczegółowych informacji.

Przedszkole nr 5 w Sokółce
Osiedle Centrum 18, 16-100 Sokółka, tel. 85-711-25-39
http://www.przedszkole5.sokolka.blizej.info

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia o naborze

Dyrektor Przedszkola
Lucyna Jolanta Szymańska

Bezpłatne porady prawne

W dniach 14 i 21 kwietnia 2015 r. w godzinach 16-19 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Apel IPN dot. miejsc pochówku ofiar zbrodni

Od kilku lat w białostockim oddziale IPN prowadzone są badania naukowe oraz śledztwa, mające na celu odnalezienie miejsc pochówku ofiar zbrodni reżimów totalitarnych na terenie północno-wschodniej Polski. Efektem tych badań jest m.in. sporządzenie list nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj. białostockim, wykonanych głównie w więzieniu w Białymstoku, oraz osób zmarłych w tymże więzieniu po wojnie.

IPN apeluje do świadków zbrodni i osób, które wiedzą o nich z różnych przekazów i świadectw, by opowiedziały, co wiedzą i co pamiętają. Dzięki temu kolejni skazani przez komunistów na zapomnienie bohaterowie odzyskają swoje nazwiska, a ich rodziny – bliskich. Apelujemy do wszystkich krewnych ofiar, których nazwiska znajdują się na ww. listach oraz tych, których krewni zginęli na terenie białostockiego więzienia przy ul. Kopernika (dawnej Szosa Południowa) w latach 1939–1944, a którzy dotąd nie oddali swojego materiału genetycznego do badań, o kontakt z białostockim oddziałem IPN (15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A, tel. 85 66-457-90 lub 85 66-457-84, mail: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl).

ZOBACZ WIĘCEJ

Trwa rekrutacja do przedszkoli i żłobka

przedszkolaki

Wczesna edukacja jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie należy jej zaniedbywać. Żłobek i przedszkole to miejsca przyjazne wszystkim dzieciom. Poprzez kontakt z rówieśnikami, maluszek poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej, współpracować. Grupa przedszkolna, czy też żłobkowa stanowi małą, ale różnorodną społeczność, w której uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności.

Drogi Rodzicu, zapisz swoje dziecko do przedszkola! Są jeszcze wolne miejsca w naszych placówkach:

  • przedszkole nr 1, ul. Sikorskiego 4 (kilka miejsc dla 3-4 latków), tel. 857112096
  • przedszkole nr 2, Osiedle Zielone 5, tel. 857112043
  • przedszkole nr 4, ul. Kołłątaja 22, tel. 857112466
  • żłobek, Osiedle Centrum 18 (dzieci od 1 roku życia), tel. 857112539

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

stypendia-spes

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie SPES.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej informacji oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Wnioski przyjmowane będą do 6 kwietnia 2015 r.

DO POBRANIA: Informacja

Grzegorz Sikora
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 10 i 24 marca 2015 r. w godzinach 16-19 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Skip to content