Zaproszenie do konsultacji

konsultacje

Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Sokółce oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób.

Zobacz więcej w BIP >>


Zobacz również

Skip to content