Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie gminy, właściwego powiatowego lekarza weterynarii do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2014 r.

Opinie i uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1) na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sokółce (w sekretariacie), Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 lub przesyłając pocztą;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@sokolka.pl lub faks (85) 711-09-11.

Zobacz więcej w BIP >>

JS

Skip to content