Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych dotyczących:
– Uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka
– Zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.

Uwagi należy wnosić na formularzu (do pobrania poniżej) w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na adres e-poczty lub do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk pok. 304 tel. 85 711-09-35.

DO POBRANIA:
Ogłoszenie wraz z formularzem (.pdf)


Zobacz również

Skip to content