Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych w 2014 r. zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, pok. 207, Plac Kościuszki 1, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2014 r. do godz. 15.00.
Kwota przeznaczona na stypendia sportowe w budżecie Gminy Sokółka na 2014 r. wynosi 40.000 zł.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 402/2014 (do pobrania w BIP)
Zarządzenie wraz z załącznikami edytowalnymi (.odt)

(DZ)

Skip to content