Nabór na Członka Zarządu MPWiK

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Jednoosobowego Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Jednoosobowego Członka Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce powinno zawierać dokumenty określone w „Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Jednoosobowego Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Sokółce”. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie regulaminu.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP >>

Skip to content