Konkurs na Członka Zarządu MPEC

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o. o. ogłasza Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa MPEC w Sokółce Sp. z o. o.

Pisemne zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze do 11 czerwca 2014 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu oferty do MPEC w Sokółce Sp. z o. o.) w siedzibie Spółki 16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55 lub listownie na adres: MPEC w Sokółce Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55.

Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszeń uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki dokumenty dotyczące działalności Spółki przekazywane Sądowi Rejestrowemu z mocy prawa:
– akt założycielski Spółki – tekst jednolity,
– sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok,
– aktualny odpis z KRS oraz Uchwałę Rady Nadzorczej o przeprowadzeniu Konkursu wraz z regulaminem Konkursu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

MPEC

Skip to content