Można składać wnioski na dofinansowanie solarów

Uwaga! Termin składania deklaracji został przesunięty na 16 października 2012 r. (wtorek)

W związku z tym, że poprzednie wnioski nie otrzymały dofinansowania, Gmina Sokółka kolejny raz postanowiła złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych. Jest to zupełnie nowy projekt, więc wnioski mogą składać wszyscy, również ci którzy już wcześniej byli zainteresowani dofinansowaniem i składali wnioski w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Gmina Sokółka ogłasza nabór wniosków na udział w projekcie polegającym na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna. Kolektory mają służyć podgrzaniu wody do celów użytkowych (z wyłączeniem centralnego ogrzewania). Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji udziału w projekcie (w dwóch egzemplarzach). Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sokółce (Plac Kościuszki 1) do pokoju nr 101 (na parterze). Osobą do kontaktu jest Pani Violeta Supronik.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa 16 października (wtorek) o godz. 15:00.

UWAGA! Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie, zobowiązane są do wpłacenia udziału własnego w terminach i wysokościach określonych w deklaracji.

Projektem planuje się objęcie maksymalnie 200 instalacji. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych, zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Zobacz stronę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

DO POBRANIA:

Deklaracja udziału w projekcie [.doc]

Deklaracja udziału w projekcie [.pdf]

Umowa użyczenia [.doc]

Umowa użyczenia [.pdf]


Zobacz również

Skip to content