Zmiana rachunku bankowego Urzędu Miejskiego

Od 1 stycznia 2013 roku obsługę bankową Urzędu Miejskiego wykonuje Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Wpłaty podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku w Sokółce, Plac Kościuszki 6 (budynek GS).

Wpłaty podatków i opłat można dokonywać na poniżej podany rachunek:
Adres urzędu: Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.
Numer rachunku bankowego dla wpłat krajowych: 46 2030 0045 1110 0000 0252 2150

ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Skip to content