Sokółka jest miastem od 413 lat

W poniedziałek 28 lutego 2022 roku mija dokładnie 413 lat od dnia, kiedy król Zygmunt III Waza potwierdził swoim podpisem dokument, na mocy którego Sokółka otrzymała prawa miejskie.

Najstarsza pisemna wzmianka o Sokółce pochodzi z 1524 roku, kiedy to król Zygmunt Stary nadał te ziemie swojej małżonce Bonie Marii ze Sforzów.

Sokółka

Z nazwą Sokółki wiąże się wiele legend i opowieści. Jedna z nich jest związana z pewną anegdotą dotyczącą króla Zygmunta III. Według tej żartobliwej opowieści, król zniecierpliwiony podróżą podskakującym na wybojach powozem, miał zapytać swojego woźnicę, czy ma jeszcze kółka. Ten ponoć odpowiedział, że oczywiści „so kółka Panie”. Poważniej rzecz ujmując, jeśli chodzi o pochodzenie nazwy naszego miasta, jego źródeł należy prawdopodobnie szukać w myśliwskich charakterze królewskiego dworku i łowieckim obyczaju polowania z użyciem sokołów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Marcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o marcowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje psychologiczne: 17, 24 marca 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje prawne: 9, 23 marca 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 8, 22 marca … ZOBACZ WIĘCEJ

Zajęcia z tworzenia pisanek w Sokólskim Ośrodku Kultury

Od 1 marca 2022 r. startują w Sokólskim Ośrodku Kultury warsztaty pisankarskie. Tradycyjnie zapraszamy wszystkie osoby (bez względu na wiek) zainteresowane zdobieniem jajek woskiem na cykliczne spotkania warsztatowe w naszej pracowni.

Plakat

W każdy wtorek i czwartek w sali nr 111 – I piętrze budynku na ul. Piłsudskiego 1 – Kamienicy Tyzenhauza – począwszy od 1 marca 2022 r., w godzinach 15.00 – 18:00 będzie można skorzystać z pomocy naszego doświadczonego instruktora i nauczyć się pisać pisanki tradycyjną dla terenów sokólszczyzny metodą batikową.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z Andrzejem Mellerem

Niedzielne popołudnie 27 lutego 2022 roku upłynęło w Sokólskim Ośrodku Kultury pod znakiem dalekich podróży i wydarzeń politycznych okresu 2008-2011. Wszystko za sprawą dziennikarza i reportera Andrzeja Mellera, który opowiedział o swoich podróżach, te natomiast stały się kanwą książki “Miraż. Trzy lata w Azji”.

W trakcie spotkania usłyszeliśmy o wydarzeniach z “pierwszej ręki” o:

  • wojnie w Osetii Południowej w 2008 r.,
  • wyborach prezydenckich w Azerbejdżanie w 2008 r.,
  • reakcji Irakijczyków na wybory prezydenckie w USA,
  • zamachu w Mumbaju,
  • ofensywie na Sri Lance 2008-2009 t.,
  • wyborach prezydenckich w Afganistanie w 2009 r.,
  • życiu codziennym mieszkańców Indii i problemów z jakimi spotyka się tamtejsza ludności.

… i wiele wiele innych, a wszystko opatrzone prezentacją fotograficzną. Spotkanie otworzyło cykl wydarzeń z podróżnikiem Andrzejem Mellerem, na które serdecznie zapraszamy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wspomnienia zapisane w zeszytach

4 marca 2022 r. (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się promocja książki Stanisława Sańko w siedzibie Sokólskiego Ośrodka Kultury – w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1). Sanisław Sańko (1924-2008) przez całe życie mieszkał na podlaskiej wsi Sokolany (powiat sokólski), uprawiając ziemię, a w wieku 77 … ZOBACZ WIĘCEJ

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00, odbędzie się XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 10:00.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/170561

Zarejestrowane obrady Rady Miejskiej w Sokółce można zobaczyć pod adresem:

https://sokolka.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Lista kandydatów

Podaje się do publicznej wiadomości Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, RPPD.02.02.00-20-0173/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie. Prace … ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Baner EFS

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 32 dzieci ze świetlic środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia społeczne i zawodowe dla kobiet

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza kobiety do udziału w Programie Akademia Rozwoju, który powstał, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym. Dzięki udziałowi w Programie uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób zaplanować … ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Burmistrza Sokółki przyznane po raz dwunasty

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska już po raz dwunasty przyznała stypendia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały wręczone w Urzędzie Miejskim w Sokółce przedstawicielom uczniów z każdej szkoły, któremu towarzyszył Dyrektor danej placówki.

Wybitnie zdolni uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Sokółka w dniu 22.02.2022 r. otrzymali Stypendia Naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2021/2022.

ZOBACZ WIĘCEJ

KRUS zaprasza dzieci do konkursu plastycznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i … ZOBACZ WIĘCEJ

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Saber Strike 22

Od 12 lutego 2022 r. na terenie Polski odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Saber Strike 22 i związane z nimi przejazdy kolumn wojskowych. W związku z tym zostały dodatkowo oznakowane obiekty inżynierskie w ciągu wybranych dróg krajowych znakami wojskowej klasy obciążenia. Znaki te kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i nie mają znaczenia dla kierowców pojazdów cywilnych.

Saber Strike 22

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Saber Strike 22 potrwają na terenie Polski do 26 marca 2022 r. W tym okresie możemy spotkać na drogach przemieszczające się kolumny wojskowe. Jak już wspomnieliśmy, ruch będzie się odbywał przez 11 województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Turniej szachowy “Matowanie w Lirze”

W niedzielę 20 lutego 2022 r. sala “LIRA” Sokólskiego Ośrodka Kultury opanowana była przez młodych szachistów i ich rodziców.

Turniej otworzyła p. Agnieszka Kozakiewicz p.o. Dyrektora SOK. Pani Agnieszka podkreśliła rolę szachów w rozwoju dziecka i wpływ na dalszą karierę dziecka.

Turniej szachowy "Matowanie w Lirze"

W tym dniu odbyły się dwa turnieje:
1. Turniej dla dzieci ur.2010 r i młodszych “Matowanie w Lirze”
2. Turniej “Mamy i Taty”

Turniej zorganizował Sokólski Ośrodek Kultury przy współpracy Akademii Sportów Umysłowych Sokółka. Celem turniejów było integrowanie rodziców poprzez współuczestniczenie w rozwoju pasji dzieci do szachów. Drugim celem był “turniejowy chrzest szachowy” szachistów, którzy rozpoczęli edukację szachową w Sokólskim Ośrodku Kultury w październiku 2021 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Biblioteka Publiczna w Sokółce gorąco zachęca do udziału w konkursie! To idealna okazja, by otrzymać prezent. Aby wziąć udział w zabawie należy w przesłanym na adres mailu, odpowiedzieć na pytanie: Która kobieta z najbliższego otoczenia lub przestrzeni publicznej … ZOBACZ WIĘCEJ

Zawody łyżwiarskie dla najmłodszych

Na zakończenie sezonu zimowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce przygotował sportową atrakcję dla najmłodszych w postaci zawodów łyżwiarskich pod Patronatem Burmistrza Sokółki. Do rywalizacji mogą przystąpić dzieci z roczników 2015 i młodsi. Młodzi miłośnicy łyżwiarstwa wystartują w wyścigu równoległym po dwie osoby w konkurencji … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content