Jak wyglądają przesłuchania do szkoły muzycznej?

By uczyć się w Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce nie trzeba wcześniej uczyć się muzyki, ale trzeba mieć dobre chęci i odpowiednie predyspozycje.

Jak wygląda badanie predyspozycji? Nauczyciele i uczniowie przygotowali film obrazujący te chwile. Zapraszamy na muzyczną przygodę, bo „Chcieć to móc”.

SSM w Sokółce

Gminny Punkt Pomocy Rodzinie wznawia pracę stacjonarną

Od 2 czerwca 2020 r. Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce wznawia pracę stacjonarną w siedzibie punktu przy Placu Kościuszki 26.

W związku z pandemią, podczas konsultacji zachowane będą wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Zapisy do psychologów i pedagoga przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy punktu pod numerem tel. 784 750 896.

Logo GPPR

PONIEDZIAŁEK w godz. 16:00-18:00
mgr Dorota Romanowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

WTOREK w godz. 14:00 – 19:00
mgr Agnieszka Puszko – terapeuta uzależnień

ŚRODA w godz. 1430-1930
mgr Anna Sawicka – psycholog, mediator

CZWARTEK w godz. 10:00-18:00
mgr Ewa Roman – psycholog, mediator, psychoterapeuta.

(JK)

Sokółka zbiera nakrętki

Kolejną partię plastikowych nakrętek odebrała spod sokólskiego Urzędu Miejskiego Paulina Kozłowska, mama ośmioletniego Adama z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych.

Nakrętki zbierane są do metalowych pojemników w kształcie serca, ustawionych na terenie Sokółki. Niektóre z nich opróżniono już trzykrotnie: w połowie marca, na początku maja i ostatnio 28 maja 2020 roku. Tym razem z pojemnika przy sokólskim magistracie wydobyto osiem worków nakrętek. Środki z ich sprzedaży będą przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Adama.
Za kilogram nakrętek odbiorcy płacą 80 groszy. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 8 tysięcy złotych, z czego cześć zawsze refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metalowe pojemniki na nakrętki pojawiły się w Sokółce w połowie lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(DB) Fot.: D. Biziuk

IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja 2020 r. nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwierane będą kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Będzie także możliwa organizacja wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Zobacz jakie są nowe zasady bezpieczeństwa >

Źródło: gov.pl

30 lat samorządności

Herb Sokółki

SZANOWNI PAŃSTWO,
KOLEŻANKI I KOLEDZY SAMORZĄDOWCY!

30 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory samorządowe. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, każdego roku 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, dla upamiętnienia odrodzenia lokalnej demokracji w naszym kraju.

30 lat samorządności to trzy dekady nieustannego wzrostu – czas budowania zaufania dla samorządu i poczucia wspólnoty. To również czas ciężkiej pracy wielu osób, które zaangażowały się w rozwój swoich obywatelskich społeczności. Należy się im wielki szacunek, uznanie i wdzięczność, ponieważ to właśnie oni konsekwentnie wprowadzali zmiany i udogodnienia, dzięki którym żyje się nam lepiej. Stała obserwacja potrzeb środowiska i wychodzenie im naprzeciw przyczyniły się do rozwoju lokalnego patriotyzmu i umocnienia tożsamości z miejscem zamieszkania. Na przestrzeni 30 lat podjęto wiele decyzji, które wzmocniły pozycję samorządu i utwierdziły Mieszkańców w przekonaniu, że ich dobro jest najważniejsze.

Od 1990 roku Gmina Sokółka zmieniła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników Samorządowych, którzy zawsze starają się odpowiadać na potrzeby Mieszkańców, wpływając swoją pracą na poprawę warunków życia w ich Małej Ojczyźnie.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń wszystkim Samorządowcom, pracującym na rzecz lokalnych wspólnot. Życzę Państwu niesłabnącego zapału i wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej służby na rzecz Mieszkańców.

Współpracownikom dziękuję za dotychczasową pracę, codzienne przykłady kompetencji oraz życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej misji, a także sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Burmistrz Sokółki  

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Za to kocham moją mamę”

W Dniu Matki 26 maja w Sokólskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs na prace plastyczną pt. „Za to kocham moją mamę”.

Praca Emilii Grabowicz

W konkursie udział wzięło 12 prac, wszystkie z Sokółki, w dwóch kategoriach wiekowych 5-6 lat oraz 7-9 lat.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali niespodzianki, a byli to:

W kategorii 5-6 lat:
I miejsce – Lia Korecki
Wyróżnienie – Marysia Andrukiewicz
Za udział w konkursie – Jakub Szyszko

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoły i przedszkola wznowiły pracę

Zajęcia w klasach I-III

Od 25 maja 2020 r., po ponad dwumiesięcznej przerwie, do placówek oświatowych wróciła część przedszkolaków i uczniów klas I-III.

W ostatnich tygodniach doposażone zostały placówki w niezbędne środki ochrony osobistej. Przeprowadzono szkolenia dla personelu. Wprowadzono i przećwiczono procedury bezpieczeństwa. Dostosowano placówki do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed otwarciem, placówki zebrały deklaracje od rodziców. Ze względu na panującą epidemię oraz wciąż rosnącą liczbę zakażeń w kraju, większość z nich nie wyraziła chęci wysyłania dzieci do przedszkoli i szkół. Na prośbę władz samorządowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce przeprowadziła kontrole pod kątem spełnienia wytycznych GIS dotyczących organizacji opieki nad dziećmi w sokólskich szkołach i przedszkolach.

W poniedziałek i we wtorek do przedszkoli w Sokółce przyszło 61 przedszkolaków, zaś do żłobka – 8 dzieci. W klasach I-III na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych było 16 uczniów. Do szkół wiejskich na terenie gminy nie przyszło żadne dziecko. W sumie w placówkach oświatowych w tym dniu było 77 dzieci. Uczniowie klas VIII mogli również już od poniedziałku korzystać ze szkolnych konsultacji z wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych, z których 16-18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Referat Oświaty

Fundacja „SFL” ogłasza konkurs stypendialny

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkurs na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z funduszu „AGRAFKA” i funduszu im. „PAWŁA KRYSZCZYSZYNA” na rok 2020/2021.

Plakat Agrafka

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu sokólskiego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych, niezamożnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z małych miejscowości. Fundacja „SFL” może nominować do stypendium maksymalnie 5 uczniów. Stypendium przyznawane jest w okresie od września do czerwca w wysokości do 300 zł miesięcznie. Zgłoszenia o nominację można zgłaszać do Fundacji „SFL” osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) w terminie do 5 lipca 2020 r. ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek

Maj to bardzo ważny miesiąc dla bibliotekarzy – 8 maja biblioteki obchodzą swoje święto czyli Dzień Bibliotekarza. Dzień ten rozpoczynał trwający w całej Polsce TYDZIEŃ BIBLIOTEK, w który sokólska biblioteka z chęcią się włączyła.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek był obchodzony pod hasłem „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”. Obfitował on w wiele wydarzeń, które z powodu pandemii odbyły się w wirtualnej przestrzeni. Na funpage biblioteki głównej oraz w filiach każdego dnia publikowane były ciekawe posty i aktywności online dla dzieci i dorosłych.

Dzień Bibliotek

Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy organizowane dla czytelników. „Pokaż nam swoją biblioteczkę” – tak brzmiał tytuł konkursu facebookowego dla dorosłych. Miłośnicy książek z chęcią umieszczali zdjęcia domowych biblioteczek jak również zbiorów swoich pociech. Niesamowicie to ucieszyło bibliotekarki i zmotywowało do rozdania dodatkowych nagród! Cieszy, że dzieci wynoszą z domu tak wspaniałe, godne naśladowania wzorce!

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbył się konkurs pod hasłem „Moja laurka dla biblioteki”. Skierowany był do dwóch grup wiekowych. Udział mogły wziąć dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej z gminy Sokółka. ZOBACZ WIĘCEJ

Od 25 maja otwarte będą sokólskie przedszkola i żłobek

Herb Sokółki

Informuję, iż od 25 maja 2020 r. będą ponownie otwarte sokólskie przedszkola i miejski żłobek. Deklarowałam, że otworzymy te placówki, gdy będziemy mieć pewność, że wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa są zachowane.

Ponieważ wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną, poprosiłam Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o sprawdzenie, czy spełnione są wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w naszych placówkach oświatowych. Przedszkola, żłobek i szkoły podstawowe są zaopatrzone w płyny do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, mają opracowane i wdrożone niezbędne procedury dotyczące funkcjonowania w stanie epidemii. Zwróciłam się również do Podlaskiego Wojewody o wykonanie testów pracownikom szkół i przedszkoli, gdyż uważam, że wykonanie tych badań jest działaniem koniecznym, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zwracam się z apelem do Rodziców, aby przeanalizowali ryzyko związane z zachorowaniem na COViD-19 i przyprowadzili dziecko do przedszkola czy żłobka, tylko w uzasadnionych przypadkach. Informacje o tym, jak będzie wyglądała praca placówek w nowym reżimie sanitarnym, jakie są obowiązki dyrektora, pracowników i rodziców w tej wyjątkowej sytuacji epidemicznej, zawarte są w procedurach bezpieczeństwa opracowanych przez Referat Oświaty i poszczególne jednostki oświatowe. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli, w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, których oboje rodzice pracują, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proszę Rodziców o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola, o wyjaśnienie sytuacji związanej z epidemią. Zgodnie z wytycznymi w sali, w której przebywać będzie grupa dzieci, usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W salach żłobkowych i przedszkolnych z podłóg usunięto dywany i wykładziny. Dzieciom, jako miejsce do zabawy pozostaną materace i stoliki. W kącikach zabaw nie będzie pluszaków, lalek, wózków, książeczek, puzzli. Dzieci będą musiały zachować dystans od swoich rówieśników oraz pani wychowawczyni. Istnieje również obawa, że środki w postaci płynów, przy częstym dezynfekowaniu podłóg, stolików, krzesełek, leżaków, klocków i innych zabawek, mogą wywołać u małych dzieci alergię.

Od przyszłego tygodnia nastąpi powolny powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Zgodnie z rządowymi wytycznymi przywrócona została możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych, w tym wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjnych. Realizacja tych zajęć rozpocznie się w terminach określonych przez dyrektorów. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji, aby lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Od 1 czerwca pozostali uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki. Wszystkie zajęcia i konsultacje będą dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Wymagana będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic będzie musiał wypełnić stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania dziecka do szkoły i dostarczyć ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, personelu i rodziców.

Dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w przygotowanie placówek do ponownego otwarcia, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Sokółki  

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Burmistrz Sokółki informuje

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje o czynnościach sprawdzających nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne.

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie ilości osób wykazanych w deklaracjach odpadowych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości. Zgodnie z przepisami w przypadku rozbieżności należy złożyć korektę deklaracji zgodną ze stanem faktycznym, tak aby w przyszłości uniknąć jakichkolwiek sankcji.

Burmistrz Sokółki   

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Na pomoc Klaudii

W środę 20 maja 2020 roku do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiła niespełna 2-letnia Klaudia z okolic Sokółki z oparzeniami pokrywającymi 60% jej ciałka.

Pomóżmy dla Klaudii

Obecnie walka toczy się o jej dalsze życie. Potrzebne są pieniądze na zakup INTEGRA, czyli SZTUCZNEJ SKÓRY. NFZ tego nie pokrywa… A jest to JEDYNY PREPARAT tego typu stosowany na całym świecie u dzieci i dorosłych. Wszelkie inne metody mają wyraźnie gorsze efekty terapeutyczne i kosmetyczne przy tego typu oparzeniach. INTEGRĘ można zaaplikować TYLKO MIĘDZY 3 A 6 DOBĄ od wypadku! Niezwykle istotny jest teraz wyścig z czasem!  Startujemy w tym wyścigu! Przyłącz się do nas! Potrzeba 40 tysięcy złotych!

Datki można także wpłacać na konto: 40 1750 0012 0000 0000 3397 2954 z dopiskiem: Klaudia

Laptopy trafiły do sokólskich przedszkoli

W ramach unijnego projektu „Spotkajmy się w przedszkolu”, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała czterem sokólskim przedszkolom laptopy do prowadzenia terapii z dziećmi niepełnosprawnymi.

Laptopy

Laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym o wartości 19 335,60 zł otrzymały Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 4. To już kolejny sprzęt który, w ramach projektu trafił do przedszkoli. Wcześniej otrzymały sprzęt rehabilitacyjny, oczyszczacze powietrza oraz programy multimedialne do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi.

Projekt “Spotkajmy się w przedszkolu” realizowany jest od 1 września 2019 r. W okresie epidemii zajęcia są odwołane, co zapewne wpłynie na wydłużenie okresu realizacji projektu z czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. Celem realizowanego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z pięciu sokólskich przedszkoli, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 188 546,22 zł, wkład własny gminy Sokółka to 33935,70 zł, ogólna wartość projektu – 222 481,92 zł.

Referat Oświaty

Wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

W Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury otwarta została wystawa czasowa „Jakub Smolski Wiejski fotograf z Łuki”, pochodząca ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Plakat

Kuratorem oraz autorem publikacji o tym samym tytule jest Wojciech Kowalczuk, etnograf muzealnik i kustosz. Autor wielu projektów wystawienniczo-badawczych z zakresu sztuki i rękodzieła ludowego.

Wystawa prezentuję cześć z ponad dwustu fotografii Jakuba Smolskiego mieszkańca wsi Łuki, która w latach 80-tych XX została zlikwidowana na potrzeby budowy zbiornika wodnego. Fotografie prezentowane są w układzie tematycznym: Dzieciństwo, Szkoła, Dorastanie, Rodzina, Życie rodzinne wsi, Umieranie.

Na facebook.com/MuzeumZiemiSokolskiej prezentowane będę kolejne odsłony wystawy. Wystawa dostępna będzie do końca sierpnia 2020 r.

Sylwia Nowakowska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Program stypendialny dla utalentowanej młodzieży

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,
  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r. Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu, znajduje się na stronie www.fundacjasfl.pl

Maria Talarczyk, SFL

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku uprzejmie przypomina, iż w zgodnie z umową z Gminą Sokółka będą odbierane odpady wielkogabarytowe. Zbiórka będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom przez MPO oraz dostępnym na naszej stronie internetowej. Odpady wielkogabarytowe należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję już od 6.00 rano.

Przypominamy, że do tej grupy odpadów zaliczamy:
• stoły, krzesła, (ogólnie meble),
• dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
• opony od samochodów osobowych.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:
• części budowlane takie jak deski, belki, panele, ramy okienne, itp.
• części samochodowe,
• odpady remontowe (drzwi, okna)
• odpady ogrodowe.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Harmonogram odbioru odpadów (kwiecień – czerwiec 2020 r.)

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku
Sylwia Kostecka – Kierownik Oddziału w Sokółce

Maseczki dla mieszkańców

W piątek 15 maja 2020 roku rozpoczęła się dystrybucja kolejnej partii bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców sokólskiej gminy. Akcja odbywa się z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Maseczki dla mieszkańców wsi

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia br. harcerze Hufca Sokółka z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara dostarczyli sokólskim seniorom 3.500 maseczek ochronnych od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Każda maseczka zapakowana była w kopertę, gdzie znajdowała się też instrukcja jej użytkowania wraz z życzeniami zdrowia od Pani Burmistrz.

Dystrybucja kolejnej partii maseczek ochronnych ruszyła 15 maja. Do rozdysponowania jest 2 tysiące maseczek. Tym razem trafią one do mieszkańców kilku sokólskich wsi, którzy regularnie płacą za odbiór odpadów. Do maseczek dołączono instrukcję obsługi oraz harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Sokółka. Sołtysi poszczególnych wsi otrzymają maseczki dla swoich mieszkańców od Straży Miejskiej.

Część ochronnych maseczek została zakupiona przez Gminę Sokółka, natomiast cześć uszyli pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce oraz sokólskich przedszkoli i szkół. ZOBACZ WIĘCEJ

Kolejny etap wsparcia przedsiębiorców

Podpisane porozumienie

Burmistrz Sokółki pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom w dniu 12 maja 2020 r. podpisał ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej porozumienie w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r.

Zgodnie z ustaleniami w nimi zawartymi przedsiębiorcy którzy na dzień 19 marca i wcześniej prowadzili działalność gospodarczą podlegającą czasowy ograniczeniom na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia mogą ubiegać się o umorzenie w całości zaległości w podatku od nieruchomości powstałych w II kwartale 2020 r. W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nie byli zobligowani do wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej a ich obroty w miesiącu kwietniu 2020 r. spadły o więcej niż 50% w stosunku do obrotów z miesiąca kwietnia 2019 r. istnieje możliwość umorzenia w 50 % zaległości w podatku od nieruchomości powstałych w II kwartale 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

 

Skip to content