Sokółka zbiera nakrętki

Kolejną partię plastikowych nakrętek odebrała spod sokólskiego Urzędu Miejskiego Paulina Kozłowska, mama ośmioletniego Adama z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych.

Nakrętki zbierane są do metalowych pojemników w kształcie serca, ustawionych na terenie Sokółki. Niektóre z nich opróżniono już trzykrotnie: w połowie marca, na początku maja i ostatnio 28 maja 2020 roku. Tym razem z pojemnika przy sokólskim magistracie wydobyto osiem worków nakrętek. Środki z ich sprzedaży będą przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Adama.
Za kilogram nakrętek odbiorcy płacą 80 groszy. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 8 tysięcy złotych, z czego cześć zawsze refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metalowe pojemniki na nakrętki pojawiły się w Sokółce w połowie lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content