Zwołanie XXIV Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 jt. z późn. zm..) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 16:30 w Kinie „Sokół”, Plac Kościuszki 24.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/88424

(BK)

Skip to content