30 lat samorządności

Herb Sokółki

SZANOWNI PAŃSTWO,
KOLEŻANKI I KOLEDZY SAMORZĄDOWCY!

30 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory samorządowe. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, każdego roku 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, dla upamiętnienia odrodzenia lokalnej demokracji w naszym kraju.

30 lat samorządności to trzy dekady nieustannego wzrostu – czas budowania zaufania dla samorządu i poczucia wspólnoty. To również czas ciężkiej pracy wielu osób, które zaangażowały się w rozwój swoich obywatelskich społeczności. Należy się im wielki szacunek, uznanie i wdzięczność, ponieważ to właśnie oni konsekwentnie wprowadzali zmiany i udogodnienia, dzięki którym żyje się nam lepiej. Stała obserwacja potrzeb środowiska i wychodzenie im naprzeciw przyczyniły się do rozwoju lokalnego patriotyzmu i umocnienia tożsamości z miejscem zamieszkania. Na przestrzeni 30 lat podjęto wiele decyzji, które wzmocniły pozycję samorządu i utwierdziły Mieszkańców w przekonaniu, że ich dobro jest najważniejsze.

Od 1990 roku Gmina Sokółka zmieniła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników Samorządowych, którzy zawsze starają się odpowiadać na potrzeby Mieszkańców, wpływając swoją pracą na poprawę warunków życia w ich Małej Ojczyźnie.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń wszystkim Samorządowcom, pracującym na rzecz lokalnych wspólnot. Życzę Państwu niesłabnącego zapału i wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej służby na rzecz Mieszkańców.

Współpracownikom dziękuję za dotychczasową pracę, codzienne przykłady kompetencji oraz życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej misji, a także sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Burmistrz Sokółki  

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Skip to content