Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce

1%

Pieniądze z 1% podatków często wypływają z naszej gminy do dużych miast (np. do Warszawy), bo podatnicy przekazują swój odpis na duże, znane organizacje.

Może lepiej jest zostawić swój jeden procent z podatku na potrzeby lokalnej społeczności?

To czy w na terenie gminy Sokółka odbędzie się ciekawa i potrzebna inicjatywa, czy pomoc otrzymają mieszkańcy naszej gminy, zależy również od tego czy zostawisz swój 1% dla lokalnych organizacji. ZOBACZ WIĘCEJ

Biblioteka ma nowego dyrektora

Joanna Bienasz została Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Sokółce. Funkcję tę będzie sprawować przez trzy lata – do 31 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska powołała nowego dyrektora w piątek 27 stycznia 2017 roku. Pani Burmistrz podpisała stosowne dokumenty i pogratulowała Joannie Bienasz objęcia dyrektorskiego stanowiska.

Joanna Bienasz ma 35 lat. Przez 10 lat pracowała w bibliotece – początkowo w Bibliotece Pedagogicznej, a od 1 września 2014 roku w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Ostatnio – przez pół roku – pełniła obowiązki Dyrektora (po odejściu z tego stanowiska na emeryturę Lucyny Szebiotko).

Pani Joanna skończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest też absolwentką studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”. Skończyła również kurs „Menager kultury”.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Narkotesty trafiły do policji

W piątek 27 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce Krzysztofem Pawłowskim. Pani Burmistrz przekazała sokólskiej policji nowoczesne narkotesty.

Narkotesty zostały zakupione ze środków Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Urządzenie to pozwala wykryć sześć głownych grup narkotykowych i dodatkowo około 150 ich pochodnych w ciągu zaledwie pięciu minut.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Sokólskie narciarki znów na podium

25 stycznia 2017 r. w Supraślu, na trasach biegowych Uroczyska-Glinki, odbyła się trzecia edycja „Biegu Na Igrzyska” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. Zawodnicy z Siedlec, Białegostoku, Supraśla, Starej Kamionki i Malawicz rywalizowali na lekko oblodzonej trasie na dystansach 1, 2 i 3 km techniką dowolną.

Narciarki w Supraślu

W najstarszej kategorii juniorki C rewelacyjnie zaprezentowała się Natalia Fiedorec (Start Malawicze), która na dystansie 3 km wywalczyła srebrny medal pokonując utytułowane rywalki z Supraśla, Siedlec i Białegostoku. Przegrała jedynie o 6 sekund z pierwszą na mecie zawodniczką z Supraśla. Na tym samym dystansie Monika Szomko (Orliki Stara Kamionka) przekroczyła metę jako 6.

W młodszej kategorii juniorka D na dystansie 2 km równie dobrze poradziły sobie zawodniczki Startu Malawicze: Kamila Rećko zajęła 4 miejsce (strata do trzeciego miejsca 5 sekund), Julia Zajczyk po dwóch upadkach była 7, natomiast Anna Szomko  (Orliki Stara Kamionka) na mecie zameldowała się jako 10. Nadmienić należy, iż w tej kategorii wiekowej dziewczynki rywalizowały o miejsca medalowe z aktualną, dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski w narciarstwie biegowym – Hanną Popko, reprezentującą UKS Hubal Białystok. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w seminarium w Tokio

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio zaprasza instytuty badawcze, startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane działalnością w sektorze FinTech, do udziału w seminarium promującym polskie technologie IT.

Plakat

Jakkolwiek liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, to organizatorzy uważają, że samo zgłoszenie będzie okazją do promocji firm, a tym samym promocji Polski w Japonii. Nabór potrwa do 28 lutego 2017 r. do końca dnia czasu japońskiego (JST).
Poniżej przedstawiamy pismo, jakie Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, otrzymał w tej sprawie z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio.

DO POBRANIA: Pismo z Ambasady RP w Tokio

LINKI:

Regulamin:
http://doitwithpoland.appspot.com/terms_and_conditions

Rejestracja:
http://doitwithpoland.appspot.com/signup

Zgłoszenie chęci udziału w seminarium w Tokio:
http://doitwithpoland.appspot.com/presenters

Źródło: http://si.wrotapodlasia.pl

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Plakat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że już po raz 17-ty w placówkach onkologicznych na terenie całego kraju można będzie skorzystać z porad specjalistów i poddać się badaniom w kierunku wykrywania raka. 4 lutego 2017 r. w województwie podlaskim na „Dni Otwarte” zaprasza Białostockie Centrum Onkologii.

Około 20% wszystkich zgonów w Polsce, w tym około 40% zgonów u kobiet w wieku 45-65 lat i 30% zgonów u mężczyzn w wieku 45-65 lat spowodowanych jest chorobami nowotworowymi. Choroby nowotworowe są drugą pod względem częstości przyczyną umieralności ludzi w Polsce, a wcześnie wykryte dają szansę na wyzdrowienie.

Z uwagi na to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zachęca mieszkańców powiatu do odwiedzenia w tym dniu Białostockiego Centrum Onkologii i zatroszczenia się o swój stan zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sokółce
Jadwiga Bieniusiewicz

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Przerwy planowane są w dniu 6 lutego 2017 r. w godzinach 9-15 w miejscowościach:

  • Miejskie Nowiny nr 14 i 16
  • Bachmatówka kolonie nr 28, 29 i 30

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej:

www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Apel o pomoc dla pogorzelców

23 stycznia 2017 r. wskutek pożaru przy ulicy Miejskiej w Sokółce, trzyosobowa rodzina straciła dorobek całego życia. Potrzebna jest pomoc, bowiem na wiele naprawdę niezbędnych rzeczy po prostu nie mają pieniędzy.

Każdy może pomóc

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” zwraca się z prośbą, by pomóc im w taki sposób w jaki możemy. Aktualnie potrzebne są pieniądze, meble, rzeczy i ubrania dla chłopca w wieku 3 lat, kosmetyki i pampersy, pościel, ręczniki, naczynia itp.

Zbiórka rzeczy dla pogorzelców jest prowadzona w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz w Świetlicy Środowiskowej Koniczynka, Sokółka, ul. Plac Kościuszki 9, w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. 85-711-57-00.

Fundacja SFL

II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

Ruszyła II edycja programu Tesco i Fundacji Tesco Dzieciom „Decydujesz, pomagamy”, który wspiera lokalne organizacje i społeczników, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności. Mieszkańcy Sokółki mogą ubiegać się o granty na realizację projektów społecznych.

Logo

Program „Decydujesz, pomagamy” jest otwarty na wszystkich społeczników, którzy chcą zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Udział w nim mogą wziąć nie tylko lokalne organizacje pozarządowe, ale również grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne. Kryteria programu są bardzo szerokie i pozwalają na zgłoszenie różnorodnych projektów: edukacyjnych, wspierających zdrowe odżywianie, rewitalizację przestrzeni miejskiej, pikniki integracyjne, wydarzenia kulturalne, a nawet siłownie na świeżym powietrzu. Najważniejsze, aby projekt odpowiadał na potrzeby lokalnej społeczności – powiedziała Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Fundacji Tesco Dzieciom.

Bu wziąć udział w programie wystarczy wypełnić formularz na stronie pomagamy.tesco.pl krótko opisać swój pomysł i wysłać do 31 stycznia 2017 r. Mieszkańcy Sokółki w otwartym głosowaniu w sklepie Tesco wyłonią zwycięzców.

Tesco, Katarzyna Gil

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala nr 101.

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/9797

Otwarty konkurs ofert

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać w terminie do 15 lutego 2017 r.

ZOBACZ WIĘCEJ: Informacja o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Sokólska orkiestra ma pięć lat

Powstała w grudniu 2011 roku. Obecnie w jej szeregach gra ponad 30 osób. W niedzielę 22 stycznia 2017 roku Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki obchodziła piąte urodziny. Z tej okazji w sokólskim kinie „Sokół” zorganizowano jubileuszowy koncert.

Sokólska orkiestra

„Z okazji jubileuszu 5-lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej w Sokółce, składam serdeczne gratulacje i podziękowanie za twórczy wkład w ubogacenie uroczystości patriotycznych i lokalnych imprez. Dziękuję za niezapomniane przeżycia artystyczne, a także wiele emocji i wzruszeń dostarczanych podczas każdego koncertu sokólskiej Miejskiej Orkiestry Dętej. Życzę dalszego rozwoju i kolejnych jubileuszy” – pismo o takiej treści przekazała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska na ręce Kapelmistrza Leszka Szymczukiewicza.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podziękowanie za wsparcie i dobrą współpracę

Uczniowski Klub Sportowy MIKOLO w Sokółce to stowarzyszenie, które organizuje zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Sokółka i powiatu sokólskiego. Głównym celem działalności Klubu jest popularyzacja siatkówki. W wyniku systematycznie prowadzonych zajęć  ich uczestnicy  biorą udział w rozgrywkach szkolnych i klubowych województwa podlaskiego.

Logo

Do sukcesów roku 2016 należy II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców (rocznik 2003 i młodsi), II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w siatkówce seniorów oraz III miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców (SP2 w ZSI Sokółka).

W 2016 roku we współpracy w Gminą Sokółka realizowano zadania publiczne na łączną kwotę 20 000  złotych. Klubowi udzielono również wsparcia w formie nagród dla zawodników oraz nieodpłatnego korzystania z hali sportowej. Dzięki tym inicjatywom  uczestnicy zajęć mogli realizować swoje pasje i sportowe zainteresowania.

Zarząd UKS MIKOLO składa serdeczne podziękowanie Burmistrz Sokółki Pani Ewie Kulikowskiej za wsparcie i dobrą współpracę przy realizacji zadań statutowych Klubu.

Stanisław Marchiel
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
MIKOLO w Sokółce

Kolejne sukcesy narciarek z Malawicz i Starej Kamionki

Miniony tydzień był dla naszych narciarek bardzo pracowity. W środę startowały na Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Białymstoku i zaliczyły drugi bieg ramach Mazowiecko-Północnej Ligi Regionalnej Grupy Azoty, natomiast w sobotę w Augustowie rywalizowały w ramach SkiTour Warmii i Mazur.

Narciarki na starcie

Niedawno powstałą trasę narciarską w Siedlcach – Sekule po raz kolejny odwiedziły kluby rywalizujące w ramach Mazowiecko-Północnej Ligi Regionalnej. Na profesjonalnie przygotowanych trasach, które od tego sezonu posiadają również oświetlenie, rozegrana została druga edycja Ligi. Lekki mróz i dobrze przygotowana trasa oraz profesjonalna oprawa złożyły się na sukces przeprowadzonych zawodów. Rywalizacji była bardzo wyrównana, od miejsca na podium dzieliły zawodników dziesiąte części sekundy. Bardzo dobrze na tych zawodach wypadły nasze narciarki, które startowały techniką dowolną na dystansie 1-3 km. ZOBACZ WIĘCEJ

Święto Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Babcie i dziadkowie to jedne z najważniejszych osób w życiu dzieci. To właśnie oni obdarzają je bezwarunkową miłością, poświęcają swój czas i energię.

Dziadkowie to współcześnie cała „instytucja”, bez której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Okazują się bowiem nieocenioną pomocą przy wychowywaniu wnuków, umożliwiając rodzicom pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi. Dlatego co roku obchodzony jest Dzień Babci i Dziadka. Są to najpiękniejsze dni w roku, w których to Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. To dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach,  którym często zawdzięczamy większość radości dzieciństwa. To dzień pełen uśmiechów, łez, wzruszeń i radości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ferie z OSiR’em

W województwie podlaskim rozpoczynają się ferie zimowe. Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce wspólnie z Urzędem Miejskim i Sokólskim Centrum Sportu i Rozrywki przygotowali masę atrakcji dla najmłodszych.

Bardzo ciekawie zapowiadają się półkolonie, podczas których dzieci będą uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach sportowych i rekreacyjnych. W półkoloniach weźmie udział 105 dzieci w dwóch turnusach: 23-27.01 oraz 30.01.-3.02.2017 r. Uczestnicy półkolonii podzieleni będą na grupy tematyczne: sportową, pływacką i taneczną. Wśród największych atrakcji tegorocznego zimowego wypoczynku będą: wyjazd na naukę jazdy na nartach zjazdowych w ośrodku Szelment k. Suwałk, jazda na nartach biegowych w Malawiczach, jazda na łyżwach na Miejskim Lodowisku, oraz kulig.

ZOBACZ WIĘCEJ

Turniej futsalowy szkół gimnazjalnych

Za nami dwa dni zmagań w Turniejach Futsalowych o Puchar Burmistrza Sokółki. Po turnieju uczniów szkół podstawowych, tym razem w hali sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych zmierzyły się cztery drużyny z sokólskich szkół gimnazjalnych.

Walka o zwycięstwo rozegrała się między Zespołem Szkół Integracyjnych oraz Gimnazjum nr 1. Mecz finałowy zakończył się bezbramkowym remisem a zwycięstwie w turnieju piłkarzy ZSI zdecydowała różnica jednego gola!

Zdjęcie grupowe

Oto końcowa klasyfikacja turnieju:

1. Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce (trener Ireneusz Panasewicz)
2. Gimnazjum nr 1 w Sokółce (trener Lech Bogdan)
3. Gimnazjum nr 2 w Sokółce (trener Andrzej Ignatowicz)
4. Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce (trener Konrad Steckiewicz)

ZOBACZ WIĘCEJ

Tajemnice Puszczy Knyszyńskiej w programie „Misja Natura”

Od 25 stycznia 2017 r. na antenie TVP3 Białystok będzie można obejrzeć serial „Misja Natura”. Każdy z 12 odcinków serialu został zrealizowany na innym obszarze Natura 2000 m.in. w Puszczy Knyszyńskiej, w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych, zabarwionych nutką sensacji w postaci tropienia i odkrywania tajemnic przyrody.

Zdjęcie z planu

Premierowe odcinki serialu „Misja Natura” na antenie TVP3 Białystok można oglądać w środy o godzinie 19.40. Na pierwszy odcinek pt. Kurze Grzędy zapraszamy już 25 stycznia. Tajemnice Puszczy Knyszyńskiej będzie można poznawać, oglądając 8. odcinek serialu „Misja Natura”, który wyemitowany zostanie 15 marca 2017 roku.

Serial „Misja Natura” to cykl 12-stu odcinków ukazujących, w jaki sposób mieszkańcy obszarów Natura 2000 mogą korzystać z możliwości, którą daje sieć Natura 2000. Promuje również różne regiony Polski przedstawiając walory produktów lokalnych i unikatowe rękodzieła. ZOBACZ WIĘCEJ

Futsalowy turniej o Puchar Burmistrza Sokółki

W hali sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych odbył się jeden z dwóch zaplanowanych turniejów futsalowych o Puchar Burmistrza Sokółki. Grały cztery reprezentacje ze Szkół Podstawowych: SP w Boguszach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, SP nr 1 w Sokółce oraz gospodarze obiektu, czyli ZSI w Sokółce. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Zdjęcie grupowe

Po blisko trzygodzinnej, zaciętej sportowej walce na boisku, poznaliśmy końcową klasyfikację:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce (trener Stanisław Polewko),
2 miejsce – Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce (trener Ireneusz Panasewicz),
3 miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce (trener Radosław Kacunel),
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguszach (trener Krzysztof Kosacki).

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content