Biblioteka ma nowego dyrektora

Joanna Bienasz została Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Sokółce. Funkcję tę będzie sprawować przez trzy lata – do 31 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska powołała nowego dyrektora w piątek 27 stycznia 2017 roku. Pani Burmistrz podpisała stosowne dokumenty i pogratulowała Joannie Bienasz objęcia dyrektorskiego stanowiska.

Joanna Bienasz ma 35 lat. Przez 10 lat pracowała w bibliotece – początkowo w Bibliotece Pedagogicznej, a od 1 września 2014 roku w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Ostatnio – przez pół roku – pełniła obowiązki Dyrektora (po odejściu z tego stanowiska na emeryturę Lucyny Szebiotko).

Pani Joanna skończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest też absolwentką studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”. Skończyła również kurs „Menager kultury”.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content