Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce

1%

Pieniądze z 1% podatków często wypływają z naszej gminy do dużych miast (np. do Warszawy), bo podatnicy przekazują swój odpis na duże, znane organizacje.

Może lepiej jest zostawić swój jeden procent z podatku na potrzeby lokalnej społeczności?

To czy w na terenie gminy Sokółka odbędzie się ciekawa i potrzebna inicjatywa, czy pomoc otrzymają mieszkańcy naszej gminy, zależy również od tego czy zostawisz swój 1% dla lokalnych organizacji.

 

Sokólskie organizacje pożytku publicznego:

Hufiec ZHP w Sokółce

1procent-zhp

– to organizacja posiadająca ponad 100-letnią tradycję
– skupia ponad 150 tys. dzieci i młodzieży
– jest największą organizacją wychowawczą w Polsce
– stoi na straży tradycyjnych wartości
– około 10 tys. instruktorów wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, uczy wielu pożytecznych rzeczy, sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni
– jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Nr KRS: 0000271846 Cel szczegółowy: “Hufiec ZHP w Sokółce”


Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Logo SFL

Wspierając swoim 1% Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” wspierasz m.in. wypoczynek letni dzieci, program stypendialny. Fundacja bezpłatnie pomoże wypełnić Twój PIT.

Fundacja SFL wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Fundusz wspiera również inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Nr KRS: 0000026308


Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Logo BARKA

Misją organizacji jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Ziemi Sokólskiej poprzez wyrównywanie życiowych szans jej mieszkańców, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne). Pozyskiwane pieniądze (dotacje celowe, 1%) są przeznaczane na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich wiedzę i umiejętności, a przez to zwiększających szanse na udany start w szkołach wyższego szczebla. “Barka” prowadzi również szeroko rozumianą aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Organizuje dla nich szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zatrudnienie wspomagane, grupy wsparcia. Szczegóły dotyczące podejmowanych przedsięwzięć i ich rezultatów na stronie www.barka.internetdsl.pl.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Sokólskiej “Barka”

Nr KRS: 0000282524


Polski Związek Niewidomych

Logo PZN

Organizacja samopomocowa powołana przez samych niewidomych, działająca na rzecz niewidomych i zarządzana przez niewidomych. Prowadzi bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi – dorosłych, młodzieży i dzieci, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu. Podstawową jednostką w związku jest koło terenowe działające na terenie powiatu. Wypełniając PIT można określić tzw. cel szczegółowy, który precyzuje na jakie koło terenowe zostanie przekazany 1%.

Polski Związek Niewidomych

Nr KRS: KRS 0000042049 Cel szczegółowy: “Okręg Podlaski K.T. w Sokółce”Zobacz również

Skip to content