„Tornistry energetyczne” dla pierwszoklasistów

Wyprawki szkolne ufundowała firma energetyczna PGE Dystrybucja S.A. „Energetyczne tornistry”. Z inicjatywy Pani Burmistrz, plecaki z wyposażeniem trafiły do osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. To pierwsza taka akcja w Sokółce. Na Podlasiu organizowana jest ona od trzech lat.

„Energetyczne tornistry” wręczali wspólnie: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, Jarosław Dzięgielewski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział w Białymstoku, a także Robert Pruszyński, Dyrektor Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja Oddział w Białymstoku.

Na zadawane przez Panią Burmistrz pytania, dzieci odpowiadały bardzo chętnie, a w szczególności: kim chciałyby zostać po ukończeniu szkoły oraz czy lepiej było w przedszkolu czy też chcą iść do szkoły. Dowiedzieliśmy się, że duża część dzieci chce zostać policjantem, strażakiem, część wybierała zawody artystyczne, ale byli też przyszli rolnicy i kombajniści. Zdecydowana większość opowiedziała się, że chce jak najszybciej rozpocząć rok szkolny i “uczyć się”.

Jestem zachwycona zapałem do nauki przez najmłodszych, a jeszcze bardziej cieszy mnie, iż takie firmy jak PGE S.A. biorą pod uwagę potrzeby najmłodszych – powiedziała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz życzyła wszystkim pierwszoklasistom samych sukcesów w szkole.

Fot. M. Sawicki

Ulica Torowa zamknięta dla ruchu drogowego

Prace budowlane

Burmistrz Sokółki informuje, że w okresie od 1 do 10 września 2015 r. ulica Torowa w Sokółce zostanie zamknięta dla ruchu drogowego.

Prace mają związek z realizacją zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej”.

Ruch będzie odbywać się zaplanowanym objazdem ul. Kresową, przez ul. Lotników Lewoniewskich, do drogi krajowej nr 19.

Za utrudnienia przepraszamy.

UMS

Szacowanie strat na obszarach dotkniętych suszą

Burmistrz Sokółki informuje, iż Wojewoda Podlaski powołał Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku (według IX okresu monitoringu realizowanego przez IUNG w Puławach) na terenie gminy Sokółka.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku WG-VI.7160.149.2015.AA z dnia 24 sierpnia 2015 roku powołującym komisję do oszacowania strat, Komisja może dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX raportu są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015 – tabele na stronie IUNG (szczegółowa informacja dla poszczególnych gmin). Dla Gminy Sokółka są to szkody w uprawach: ziemniaka, chmielu, krzewów owocowych i roślin strączkowych. Szacowaniem została objęta również kukurydza na zielonkę. Oszacowaniem strat na trwałych użytkach zielonych objęty będzie Il-gi pokos traw i pastwiska.

Poszkodowani rolnicy składają do Urzędu Miejskiego w Sokółce wnioski wraz z wypełnionymi oświadczeniami, które będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołu strat. Wzory dokumentów (wniosek rolnika i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej urzędu, na stronie głównej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego BIP „Klęski w rolnictwie”), jak również bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Wypełnione wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Sokółce (kancelaria Urzędu) w terminie do 10 września 2015 roku.

Sesja i spotkanie w sprawie Karcz

24 sierpnia odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad została przyjęta uchwała w sprawie konieczności i zasadności rozwiązania umów dzierżawy zawartych przez Gminę Sokółka ze Spółką ZZO „Euro – Sokółka” w Sokółce.

– Jestem z mieszkańcami i tak, jak Wy wszyscy chcę uporządkować to, co jest w Karczach – zapewniła zebranych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw było 9.

Dzień później – 25 sierpnia w sokólskim magistracie z inicjatywy Pani Burmistrz zorganizowano spotkanie w sprawie Karcz. Uczestniczyli w nim m.in. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Poinformowali oni zebranych, że w świetle posiadanych dowodów, mogą cofnąć pozwolenie zintegrowane na gromadzenie śmieci na tzw. nowym wysypisku w Karczach w ciągu najbliższych tygodni.

(UM) Fot. D. Biziuk

Pani Burmistrz pomaga mieszkańcom

25 sierpnia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zorganizowała spotkanie z mieszkańcami ulic Skłodowskiej, Nowej, Dolnej i Roski Małe. Rozmawiano o budowie wiaduktu nad torami w ciągu ul. Białostockiej i kładki łączącej ul. Warszawską z Nową. Inwestycja mogłaby powstać do 2018 roku.

Mieszkańcy wymienionych ulic od lat domagają się budowy kładki nad torami.

Pani Burmistrz poinformowała uczestników spotkania, że gmina złożyła wniosek na wykonanie wiaduktu nad ul. Białostocką i kładki nad torami przy ul. Warszawskiej. Obie inwestycje miałyby w sumie kosztować około 25 mln zł. Ich sfinansowanie leżałoby po stronie kolei, przy okazji rewitalizacji połączeń na odcinku Białystok – Kuźnica. Inwestycja ma być wykonana do 2018 roku.

Obecny na spotkaniu Zastępca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz dodał, że wkrótce wzdłuż torów zostanie wykonane przejście dla pieszych, łączące ul. Nową i Roski Małe.

(UM)

Zaproszenie na „Przystanek Historia”

Plakat

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Sokólski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej serdecznie zapraszają na comiesięczny cykl spotkań w ramach projektu „Przystanek Historia”. Spotkania będą odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Pierwszy Przystanek Historia już we wtorek 1 września 2015 r o godz. 17:30 w Kawiarni „Lira” ul. Grodzieńska 1 . Tematem spotkania będzie Obrona Grodna w 1939 roku. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany film Roberta Miękusa pt. „KREW NA BRUKU Grodno 1939”. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Promiński

Zaproszenie na rajd rowerowy z historią w tle

Plakat

Stowarzyszenie Historyczne im.Bohaterów Ziemi Sokólskiej serdecznie zaprasza na kolejny Rajd rowerowy z historią w tle pt. „W objęcia morowej baby czyli na cmentarzysku cholerycznym w Knyszewiczach”.

Trasa będzie liczyła od 38 do 45 km w zależności od drogi powrotnej, którą wybiorą sami uczestnicy

Start rajdu 30 sierpnia o godzinie 10:30 z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sokółce

Krzysztof Promiński

Można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych

Do 10 września 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1,  można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych spowodowanych suszą.

Wypełnione wnioski należy złożyć wraz z dołączonymi oświadczeniami.

DO POBRANIA:

Komunikat

Wniosek rolnika

Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów

Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej

MPWiK informuje

logo MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce.

Szczegółowe informacje związane z wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej udzielane są w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Targowej 15 w Sokółce, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyrektor MPWiK Sp. z o.o.
Mirosław Tałałaj

Czy nikt nie widzi SUSZY?

W tej chwili należy pomóc rolnikom!

W związku z długotrwałą suszą, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska:

  • 17 lipca br. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie przez niego w Gminie Sokółka Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że na znacznym obszarze Gminy Sokółka, obejmującym około 1/3 powierzchni zasiewów, szczególnie na obszarach, gdzie występują gleby klasy V i VI, w wyniku bardzo słabych opadów deszczu, wystąpiła klęska suszy. Najbardziej ucierpiały gospodarstwa  ukierunkowane na produkcję mleka oraz owczarskie.

  • 21 sierpnia Pani Burmistrz otrzymała odmowną decyzję Wojewody Podlaskiego, który stwierdził, że nie ma podstaw do powołania takiej Komisji.
  • 19 sierpnia br. w tej sprawie Pani Burmistrz skierowała ponowny wniosek do Wojewody Podlaskiego, informując iż SYTUACJA JEST KATASTROFALNA. Gmina Sokółka szacuje straty na poziomie 60%-80% produkcji rolnej.

– Jestem zbulwersowana podobnym podejściem do sprawy – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Rząd i Prezydent RP robią dwa duże referenda, gdzie ogólny koszt szacuje się na ok. 180 mln zł, a czy te pieniądze nie można by było PRZEKAZAĆ ROLNIKOM !?! Jest susza!

Pani Burmistrz wystąpiła więc z inicjatywą, aby Rada Miejska w Sokółce przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy na terenie Gminy Sokółka. Stanowisko zostanie poddane pod głosowanie na najbliższej sesji 28 sierpnia.

DO POBRANIA:

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 17-07-2015

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 21-07-2015

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 19-08-2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce

(UM)

Zwołanie XVI Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/3457

Pani Burmistrz podpisała umowy

W środę 19 sierpnia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła swój podpis na kilku umowach inwestycyjnych. Ich realizacja zakończy się już we wrześniu.

Umowy podpisane przez Panią Burmistrz dotyczą:

  • wykonania remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bachmatówka, Dworzysk, Jałówka, Kantorówka, Lebiedzin, Hałe, Miejskie Nowiny, Polanki, Stara Rozedranka, Straż, Smolanka, Stary Szor, Moczalnia – wykonawcą inwestycji jest firma Roboty Ziemne i Transportowe Edward Deputat z siedzibą w Lebiedzinie – koszt 82.916,27 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 15.504,67 zł – zakończenie prac nastąpi do 15 września;

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Czytanie w bramie”

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu pt. „Czytanie w bramie”.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Czytanie w bramie”
Pierwsze spotkanie z cyklu „Czytanie w bramie”

Na drugie „Czytanie w bramie” zapraszamy 27 sierpnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w bramie na Placu Kościuszki 26.

Sokółka jest miastem, w którym można zobaczyć cały świat. Pewien współczesny pisarz kryminałów mówi o Sokółce, że jest „stolicą polskiego orientu”, ostatnim skrawkiem dawnej Rzeczypospolitej, kiedy pod jednym dachem mieszkali katolicy, prawosławni, wyznawcy judaizmu, Tatarzy i Romowie.

Akcja „Czytanie w bramie” próbuje przywrócić pamięć o  zwyczajach religijnych mieszkańców Sokółki oraz poszukać wspólnego łączącego je elementu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza w dniu 25 sierpnia 2015 r. o  godz 17.30 na spotkanie z mieszkańcami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Roski Małe, Dolnej oraz Górnej w Sokółce w sprawie budowy kładki nad torami Spotkanie odbędzie się u zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Nowej.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Bezpłatne porady prawne

Prawo

W dniu 26 sierpnia 2015 r. w godz. 15:30 – 18:40 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

95 lat po Bitwie Warszawskiej

15 sierpnia 2015 r.

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą została uznana przez historyków za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. 95 rocznicę tamtego wydarzenia oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono w Sokółce w sobotę 15 sierpnia.

O godz. 10 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji oraz delegacje partii politycznych. Mszy przewodniczy Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko. – W dniu dzisiejszym wracamy pamięcią do naszych narodowych bohaterów i widzimy, że ich służba dla Ojczyzny miała sens – usłyszeli uczestnicy nabożeństwa. ZOBACZ WIĘCEJ

Konrad Piekarski Best Of The East

W miniony weekend w Bukareszcie odbyła się rumuńska odsłona Pucharu Europy Wschodniej „Best Of The East” traktowana jako „Romanian Open”. W Rumunii Polskę reprezentowali Mieszko Fortuński z ERG Folie Bieruń DSB Lubin, Mariusz Skoneczny z Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki oraz nasz zawodnik „LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka” Konrad Piekarski.

Konrad z pucharem
Konrad Piekarski, zwycięzca Best Of The East

Do gry przystąpiło 67 zawodników z kilku państw, po pierwszym dniu rywalizacji wyłoniono najlepszą szesnastkę wśród nich cała trójka reprezentantów Polski. Niestety Fortuński i Skoneczny obaj wynikami 6-7 ulegli odpowiednio Koniarowi (Słowacja) i Ovidiu (Rumunia). Natomiast Piekarski pewnie i w dobrym stylu wygrywał swoje kolejne pojedynki. Ostatecznie po raz pierwszy w swojej karierze zwyciężył w turnieju takiej rangi. Na podium obok Polaka stanęli Radostin Dimov z Bułgarii, Jakub Koniar ze Słowacji oraz Raul Maican z Rumunii.

W ostatni weekend sierpnia kilku zawodników „LP Metal-Fach Pool Bilard Sokółka” wystartuje w Gdańsku w kolejnym turnieju z cyklu Grand Prix Polski 2015.

Lech Piekarski
Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe

Wybory Zarządu Osiedla Nr 3 w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebranie Mieszkańców w celu wyboru Zarządu Osiedla Nr 3.

Herb Sokółki

Osiedle Nr 3 obejmuje ulice: Armii Krajowej, Białostocka (część- do przejazdu kolejowego), Bolesława Chrobrego, Drzewna, Elizy Orzeszkowej, Górna (część), Ignacego Krasickiego, Jodłowa, Krucza, Leśna, Władysława Łokietka, Marii Konopnickiej, Mieszka I, Miła, Mikołaja Reja, Mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala, Modrzewiowa, Piaskowa, Piękna, Północna, Ptasia, Pogodna, Romualda Traugutta, Sosnowa, Sportowa, Stefana Batorego, Świerkowa, Turystyczna, Wasilkowska, Wiosenna, Żytnia.

Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce ul. Szkolna 2.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content