Pani Burmistrz podpisała umowy

W środę 19 sierpnia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła swój podpis na kilku umowach inwestycyjnych. Ich realizacja zakończy się już we wrześniu.

Umowy podpisane przez Panią Burmistrz dotyczą:

  • wykonania remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bachmatówka, Dworzysk, Jałówka, Kantorówka, Lebiedzin, Hałe, Miejskie Nowiny, Polanki, Stara Rozedranka, Straż, Smolanka, Stary Szor, Moczalnia – wykonawcą inwestycji jest firma Roboty Ziemne i Transportowe Edward Deputat z siedzibą w Lebiedzinie – koszt 82.916,27 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 15.504,67 zł – zakończenie prac nastąpi do 15 września;

  • wykonania remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bobrowniki, Bohoniki, Kraśniany, Kundzin, Gliniszcze Małe, Malawicze Górne, Poniatowicze, Puciłki, Szyszki, Nomiki – wykonawcą robót jest firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Edward Donejko z Kuźnicy – koszt 63.431,10 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 11.861,10 zł – zakończenie prac przewidziano do 1 września;
  • wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bogusze, Geniusze, Igryły, Kundzicze, Plebanowce, Sokolany, Wierzchjedlina, Wysokie Laski, Zawistowszczyzna, Żuki – Sierbowce – wykonawcą prac jest firma Trans Han Usługi Transportowe, Budowa Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz z Sokółki – koszt 81.509,15 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 15.241,55 zł – określony umową zakres robót wykonawca wykona do 1 września;
  • wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bilwinki, Kurowszczyzna, Pawełki, Planteczka, Słojniki, Stara Kamionka, Wojnachy – wykonawcą jest firma Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki z Sokółki – koszt 66.326,40 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 12.402,50 zł.

Pani Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała również obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, dotyczącą wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czytamy w nim: „Obwieszcza się, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie dotyczącej wniosku Gminy Sokółka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103729B w miejscowości Gliniszcze Wielkie, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 43, 48/1, 409/2, 432, 177 i 415/1, położonych w miejscowości Gliniszcze Wielkie. W związku z powyższym, można z dowodami w/w sprawy zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce w pokoju 108.”

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content