Czy nikt nie widzi SUSZY?

W tej chwili należy pomóc rolnikom!

W związku z długotrwałą suszą, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska:

  • 17 lipca br. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie przez niego w Gminie Sokółka Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że na znacznym obszarze Gminy Sokółka, obejmującym około 1/3 powierzchni zasiewów, szczególnie na obszarach, gdzie występują gleby klasy V i VI, w wyniku bardzo słabych opadów deszczu, wystąpiła klęska suszy. Najbardziej ucierpiały gospodarstwa  ukierunkowane na produkcję mleka oraz owczarskie.

  • 21 sierpnia Pani Burmistrz otrzymała odmowną decyzję Wojewody Podlaskiego, który stwierdził, że nie ma podstaw do powołania takiej Komisji.
  • 19 sierpnia br. w tej sprawie Pani Burmistrz skierowała ponowny wniosek do Wojewody Podlaskiego, informując iż SYTUACJA JEST KATASTROFALNA. Gmina Sokółka szacuje straty na poziomie 60%-80% produkcji rolnej.

– Jestem zbulwersowana podobnym podejściem do sprawy – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Rząd i Prezydent RP robią dwa duże referenda, gdzie ogólny koszt szacuje się na ok. 180 mln zł, a czy te pieniądze nie można by było PRZEKAZAĆ ROLNIKOM !?! Jest susza!

Pani Burmistrz wystąpiła więc z inicjatywą, aby Rada Miejska w Sokółce przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy na terenie Gminy Sokółka. Stanowisko zostanie poddane pod głosowanie na najbliższej sesji 28 sierpnia.

DO POBRANIA:

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 17-07-2015

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 21-07-2015

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 19-08-2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce

(UM)

Skip to content