Sesja i spotkanie w sprawie Karcz

24 sierpnia odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad została przyjęta uchwała w sprawie konieczności i zasadności rozwiązania umów dzierżawy zawartych przez Gminę Sokółka ze Spółką ZZO „Euro – Sokółka” w Sokółce.

– Jestem z mieszkańcami i tak, jak Wy wszyscy chcę uporządkować to, co jest w Karczach – zapewniła zebranych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw było 9.

Dzień później – 25 sierpnia w sokólskim magistracie z inicjatywy Pani Burmistrz zorganizowano spotkanie w sprawie Karcz. Uczestniczyli w nim m.in. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Poinformowali oni zebranych, że w świetle posiadanych dowodów, mogą cofnąć pozwolenie zintegrowane na gromadzenie śmieci na tzw. nowym wysypisku w Karczach w ciągu najbliższych tygodni.

(UM) Fot. D. Biziuk

Skip to content