Można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych

Do 10 września 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1,  można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych spowodowanych suszą.

Wypełnione wnioski należy złożyć wraz z dołączonymi oświadczeniami.

DO POBRANIA:

Komunikat

Wniosek rolnika

Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów

Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej

Skip to content