Kontrola kanałów sanitarnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Sokółce informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych stwierdzono podłączenie ścieków opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych.  

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858), zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenie posiadają do jego likwidacji w terminie do 23 czerwca 2014 r. Po tym terminie w przypadku stwierdzenia odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej zmuszeni będziemy kierować sprawę do sądu, bowiem takie odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną w wysokości do 10 000zł (art. 28 ust 4a w/w Ustawy).Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, bowiem wykonane zostało niezgodnie z przepisami prawa (art. 9 ust 1 pkt. 1 w/w Ustawy).

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce

Karta Dużej Rodziny – pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54×85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

Dołącz do Ekologicznej Sztafety Rowerowej

Do Sztafety może dołączyć każdy, i to z dowolnego miejsca. Wystarczy przejechać na rowerze co najmniej 10 km, wejść na stronę www.sztafetarowerowa.pl i wpisać swoje imię i nazwisko oraz pokonaną trasę do specjalnego kalkulatora.

eko_sztafeta_rowerowa

W ten sposób można wziąć udział w promowaniu jazdy na rowerze i przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. To jednak nie wszystko. Im więcej kilometrów uzbiera się bowiem na stronie, tym więcej sadzonek będą mogli zasadzić członkowie Fundacji w Rowerowym Lesie, który powstanie na zakończenie akcji. Nie zabraknie również upominków dla samych rowerzystów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji społecznych

herb_sokolki_140x165

Burmistrz Sokółki działając na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wprowadzenia w gminie Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pn. “Sokólska Karta Dużej Rodziny”.

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie od 1 września 2014 r. Sokólskiej Karty Dużej Rodziny przyznającej szereg zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Duża rodzina to także większe wydatki. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną, czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego wprowadzana karta nie będzie uzależniona od wysokości dochodów.

ZOBACZ W BIP: Projekt uchwały dot. Sokólskiej Karty Dużej Rodziny

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 11 i 25 czerwca 2014 r. w godzinach 15.40-18.40 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Przypomnienie dot. zgłaszania obiektów noclegowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku przekazywania wypełnionych na formularzach KT-1 lub KT-2 sprawozdań statystycznych, które w formie papierowej zostały przesłane dla kwalifikujących się do badania kwaterodawców.

Do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domki turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickie, zajazdy. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzach KT-2. Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.- Dz. U.z 2012r. Poz. 591).

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na teksty piosenek

fund_mlodzi_artysci

Fundacja “Młodzi Artyści” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Teksty Piosenek. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat zamieszkali na terenie Polski.

Każdy uczestnik może przesłać dwa teksty konkursowe w języku polskim. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wykonane, publikowane lub nagradzane w innym konkursie. Konkursowe teksty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@mlodziartysci.eu do dnia 30 czerwca 2014 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uwaga! Zmiany w programie Dni Sokółki

Od piątku 13 do niedzieli 15 czerwca potrwają tegoroczne Dni Sokółki. W ostatniej chwili, w programie imprezy zaszły dwie zmiany.

  • W sobotę 14 czerwca o godz. 16.30 na płycie stadionu OSiR odbędą się ćwiczenia z udziałem seniorów. Pierwotnie miał je poprowadzić Mistrz Olimpijski Władysław Kozakiewicz. Niestety, już wiadomo, że mistrz nie przyjedzie do Sokółki. W jego zastępstwie ćwiczenia poprowadzi Krystyna Zabawska – Danilczyk, polska lekkoatletka i wielokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich.
  • Z kolei w niedzielny program został uzupełniony o nowy punkt. O godz. 13.30 na scenie rozstawionej na stadionie wystąpi zespół HELIOS z Sokółki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Miasta!

Najbardziej AKTUALNY PROGRAM znajdziesz tu >>

(UM)

W samo południe

Magdalena Pietrych, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce została Młodzieżowym Merem Miasta. Wybory odbyły się 4 czerwca podczas sokólskich obchodów 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.

w-samo-poludnie-050

„4 czerwca 1989 roku to triumf solidarności i odwagi nad zwątpieniem i politycznym osamotnieniem. 4 czerwca 1989 roku to początek udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4 czerwca 1989 roku to powrót nadziei na suwerenność państw Europy Środkowej i Wschodniej, to początek drogi ku jedności Europy. (…) Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków.” – napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Głowa Państwa zachęcała do zorganizowania obchodów 25-lecia polskiej wolności. Na apel Prezydenta odpowiedziała Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs ofert na program stypendialny

Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na przygotowanie programu stypendialnego, a w tym wypłacanie stypendiów zdolnym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka.

O dotację w wysokości 10 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Oferty należy składać w terminie do 23 czerwca 2014 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Wydziału oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Sokółce, tel. 85 711 09 35, pokój 304.

ZOBACZ: Informacja o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej

Anna Sidor-Żemajduk

Wystawa projektów biżuterii

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na czerwcową wystawę ph.: Biżuteria autorstwa Patrycji Łopińskiej. Wystawa czynna od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki.

wystawa_bizuterii

Autorka wystawy jest mieszkanką Zielonej Góry. Na co dzień zajmuje się projektowaniem i tworzeniem biżuterii w rozmaitych technikach handmade.  Do ich obejrzenia zapraszamy na stronę www.facebook.com/Yori.Sutasz. Projekty prezentowane na tej wystawie dotyczą dwóch spośród wielu znanych jej oblicz rękodzieła, a mianowicie haftu sutasz i haftu koralikowego –  to dwie wiodące techniki w jej twórczości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

tel_zaufania_behawioralny

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pływackie zmagania uczniów szkół podstawowych

30 maja 2014 r. na basenie sokólskim odbyły się Zawody Pływackie Szkół Podstawowych pod patronatem Burmistrza Sokółki. Około 130 zawodników z roczników od 2006 do 2001 ze szkół podstawowych z gminy Sokółka przystąpiło do rywalizacji.  Organizatorem zawodów był Klub UKS Omega Sokółka oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. Patronat na zawodami objął Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. Zawody otworzył Krzysztof Szczebiot zastępca Burmistrza Sokółki.

zaw_plyw_sokolka_2014

Najmłodsi pływacy z roczników 2007, 2006, 2005, 2004 rywalizowali na dystansie 25 metrów, stylami dowolnym oraz grzbietowym. Najmłodsze uczestniczki zawodów siedmiolatki to Zofia Sałak (Szkoła Podstawowa nr 1)  i Jolanta Winiarska (Zespół Szkół Integracyjnych). Dziewczyny bardzo dzielnie płynęły osiągając znakomite rezultaty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content