Przypomnienie dot. zgłaszania obiektów noclegowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku przekazywania wypełnionych na formularzach KT-1 lub KT-2 sprawozdań statystycznych, które w formie papierowej zostały przesłane dla kwalifikujących się do badania kwaterodawców.

Do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domki turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickie, zajazdy. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzach KT-2. Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.- Dz. U.z 2012r. Poz. 591).

Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są ważne dla analiz rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE. GUS oraz poszczególne urzędy statystyczne prezentują dane z zakresu turystyki w różnego rodzaju publikacjach oraz banku danych lokalnych.

Dodatkowych informacji związanych z badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: tel. 17 853 52 19 w. 216, 2I5, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl

(ML)

Skip to content