Rozstrzygnięcie konkursu “Działaj Lokalnie 2014”

logo_dzialaj_lokalnie

30 maja 2014 r. Komisja Grantowa spotkała się w siedzibie Fundacji “Sokólski Fundusz Lokalny”, by ocenić wnioski nadesłane na Konkurs Grantowy programu “Działaj lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Środki przeznaczone na granty pochodzą z:
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 30 000 zł,
– Gmina Sokółka – 15 000 zł,
– Gmina Korycin – 5 000 zł,
– Gmina Dąbrowa Białostocka 5 000 zł,
– Fundacja SFL – wpływy z 1 % podatku – 2000 zł.

W bieżącym roku mija 10 lat od przyznania pierwszych grantów przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w programie „Działaj Lokalnie”. Od 2004 r. przyznano 159 grantów na sumę 545 170 zł.

Konkurs Grantowy skierowany był do przedstawicieli społeczności lokalnych z czterech gmin powiatu sokólskiego: Sokółka, Korycin, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo. Nadesłano 17 wniosków na łączną wartość 159896,80 zł, z trzech gmin – nie wpłynął żaden wniosek z Gminy Szudziałowo. Wszyscy członkowie Komisji wypełnili oświadczenia dotyczące ich bezstronności. Wnioski zostały ocenione w formie on-line w generatorze wniosków. Organizatorzy zaprezentowali opis wszystkich nadesłanych wniosków, omawiając ich cel oraz przeznaczenie dotacji. Każda praca była wnikliwie analizowana.

Każdy z członków Komisji mógł  przyznawać punkty w kategoriach:

  • trafność diagnozy potrzeb społeczności,
  • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców,
  • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu,
  • komunikacja i promocja projektu,
  • pożyteczność projektu,
  • trwałość i możliwość kontynuacji działań,
  • realność planu pozyskania wkładu własnego,
  • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwróciła także uwagę na zaangażowanie lokalne w realizowaniu projektu tj.: ograniczenie kosztów na koordynację i administrację, jak również na realność zakładanych rezultatów.

Przyznano 15 dotacji na łączną sumę 57 000 zł, z czego na organizację i grupy nieformalne z Gminy Sokółka – 10 dotacji na kwotę 37 000 zł, z Gminy Korycin – 2 dotacje na sumę 10 000 zł, z Gminy Dąbrowa Białostocka – 3 dotacje o wartości 10 000 zł. Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne. Komisja przyznała dotacje organizacjom i grupom wyszczególnionym w poniższym załączniku.

DO POBRANIA: Tabela z przyznanymi dotacjami

SFL

Skip to content