Dzień patrona sokólskiej cerkwi

Dzień patrona sokólskiej cerkwi

W poniedziałek 12 września 2022 roku obchodzono święto parafialne św. Aleksandra Newskiego, który jest patronem sokólskiej cerkwi. W uroczystościach uczestniczyły tłumy wyznawców prawosławia.

Uroczystościom przewodniczył Arcybiskup Jakub, zwierzchnik Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Przed wejściem do świątyni Jego Ekscelencję powitali Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami – Adamem Kowalczukiem oraz Adamem Juchnikiem. Pani Burmistrz wręczyła Arcybiskupowi bukiet żółto – czerwonych róż, po czym wzięła udział w uroczystej liturgii. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie Podlaskich Archiwistów Społecznych w Sokółce

Jeżeli interesujesz się historią lokalną to wydarzenie jest dla Ciebie! Po raz drugi na Podlasiu spotykają się archiwiści społeczni!

Plakat

Czy posiadasz rodzinne pamiątki ale nie wiesz jak je zabezpieczyć, a może zbierasz zdjęcia związane z dziejami twojej miejscowości, relacje, lub dopiero chcesz zacząć to robić – zapisz się i przyjdź! Spotkaj ludzi z pasją, dowiedz się gdzie szukać pomocy, informacji, inspiracji do działania wokół lokalnego dziedzictwa.

Miejsce wydarzenia:
Sokólski Ośrodek Kultury
Kamienica Tyzenhauza (przy punkcie IT)
ul. Piłsudskiego 1
16-100 Sokółka

Termin: 24 września (sobota) 2022 r. godz. 10:00 – 17:00

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólski PSZOK wzorem dla innych

We wtorek 6 września 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce odwiedził Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Włodarz chciał dowiedzieć się, jak działa miejscowy PSZOK.

– Przymierzamy się do wybudowania takiego zakładu w naszej gminie, stąd dzisiejsza wizyta w Sokółce. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje – powiedział Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Razem z nim PSZOK obejrzeli Jan Śliwowski z Urzędu Gminy w Sokołach oraz projektant Jarosław Zgiet.

O działalności sokólskiego PSZOK-u – delegacji z gminy Sokoły – opowiedział prokurent MPWiK Sokółka Marcin Kuźmicki.
– Nasz PSZOK uruchomiliśmy 1 lipca 2022 roku. Mamy pozwolenie na odbiór około 60 rodzajów odpadów – wyjaśnił Marcin Kuźmicki.

Dodatkowych wyjaśnień dla Wójta Józefa Zajkowskiego udzielili Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy

Zdjęcie grupowe

W dniach 7-9 września 2022 r. odbyły się IV Otwarte Zawody w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Straży Granicznej. Uczestnicy zawodów mieli do wykonania szereg zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Pierwszego dnia konkurencje odbywały się na terenie Stadniny koni w Kraśnianach oraz nad zalewem w Sokółce.

Drugiego dnia zmagań o godzinie 9:00 na Stadionie OSiR w Sokółce miało miejsce pokazowe lądowanie helikoptera wraz z inscenizacją wypadku i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. A już około godziny 11:00 zawody przeniosły się nad sokólski zalew, gdzie przeprowadzone zostały kolejne konkurencje. Zawodnicy mieli za zadanie m.in. przeprowadzić resuscytację i defibrylację poszkodowanego. Zgromadzeni mogli też podziwiać i podpatrywać akcję ratownika – płetwonurka, który podjął się próby uratowania topielca.

W piątek o godzinie 8:30 na sztucznym boisku piłkarskim OSiR w Sokółce nastąpiło podsumowanie wszystkich zmagań oraz oficjalne zakończenie trzydniowych zawodów. Łączna suma punktów ze wszystkich konkurencji pozwoliła wyłonić najlepsze ekipy. Padło wiele pochwalnych słów pod adresem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podziękowano za Ich codzienną służbę. Najlepsze zespoły zostały wyróżnione i nagrodzone przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zastępcę Burmistrza Sokółki.

Klasyfikacja generalna:
1 miejsce – Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Białymstoku,
2 miejsce – Straż Graniczna Narewka,
3 miejsce – Straż Graniczna Bobrowniki.

W zawodach wzięło udział 7 zespołów z Podlaskich Placówek Straży Granicznej: Narewka, Michałowo, Bobrowniki, Nowy Dwór, Czeremcha, Kuźnica, Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Białymstoku. Wszystkim Zespołom gratulujemy!

Zdjęcia z zawodów dostępne są na stronie: https://osir.sokolka.pl

Paulina Sawicka, OSiR

Fundacja SFL ogłasza nabór na stypendia

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia na rok szkolny/akademicki 2022/2023:

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie na stypendia Prymus i imienne 2022-2023

Regulamin- stypendium-PRYMUS-2022-2023

Ogłoszenie na stypendia Sokół 2022-2023

Regulamin-stypendium-Sokół 2022-2023

Ogloszenie-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich

Regulamin-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich-2022-2023

Regulamin-stypendia-im-grazyny-sienkiewicz-2022-2023

Wniosek-stypendia-dla-uczniow-ukrainskich-2022-2023

Wniosek-stypendia-im-grazyny-sienkiewicz-2022-2023

(SFL)

Podsumowanie konkursu fotograficznego

6 września 2022 roku w Filii Bibliotecznej nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce (Osiedle Zielone 4) odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Wakacyjne szaleństwo” skierowanego do chętnych w każdym wieku. Jury oceniło prace i przyznało nagrody w następujących kategoriach:

W kategorii wiekowej dzieci i młodzież (do 18 r. ż.):

 • I miejsce: Laura Kretowicz
 • II miejsce: Michał Klim
 • III miejsce: Julia Grecka

Wyróżnienia: Jan Kozaczyński, Dominik Koper, Ksawery Łapicz

W kategorii wiekowej dorośli (powyżej 18 r.ż.):

 • I miejsce: Agnieszka Andrukiewicz.
 • II miejsce: Aneta Łapicz
 • III miejsce: Joanna Gieniusz.

Wyróżnienia: Jolanta Szyszko, Magdalena Szyszko-Piekarska

ZOBACZ WIĘCEJ

Zabytkowa kamienica zmienia swój wygląd

Program Regionalny EFRR

Zabytkowa kamienica z czasów Antoniego Tyzenhauza, przy Placu Kościuszki 26, odzyskuje swój dawny wygląd.

Skaning laserowy elewacji frontowej
Skaning laserowy elewacji frontowej – program prac konserwatorskich (Autor: Generalny Projektant – Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński, ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok)

Zniszczona zarówno od strony technicznej jak i estetycznej elewacja wymagała niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą, postępującą destrukcją i przywrócenia elewacji walorów spójnych z historycznym założeniem architektonicznym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki dot. konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Herb Sokółki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485) Burmistrz Sokółki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sokółka.

Termin konsultacji: od 16.09.2022 r. do 17.10.2022 r. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski na lata 2023-2027, Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się w dniu:

23 września 2022 r., w godz. 9:00-13:00
w Sali Lira, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Plakat

Propozycje zapisów w ww. dokumencie mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z warunkami i możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach przedsięwzięć i celów LGD Szlak Tatarski w perspektywie finansowej 2021- 2027 w kontekście zidentyfikowanych problemów, celów, przedsięwzięć i wskaźników lokalnej strategii rozwoju.

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju LGD Szlak Tatarski.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD ST

Święto Organizacji Pozarządowych

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w Święcie Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 11 września 2022 r. (w niedzielę) na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce.

Patronat Honorowy nad imprezą objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W programie występy, pokazy, prezentacje, warsztaty i dużo wspólnej zabawy.

Szczegóły na plakacie.

SCOP

Ankieta badająca sytuację uchodźców z Ukrainy

Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Agencji Praw Podstawowych (FRA), zwróciło się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji nt. kolejnej ankiety internetowej badającej sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i 9 innych państwach UE.

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

(IŁ-B)

Prace nad zalewem

Trwają prace nad zalewem, które polegają na:

 • przebudowie i modernizacji istniejących murków betonowych,
 • demontażu i utylizacji istniejących wierzchnich płyty betonowych,
 • przebudowie istniejącej pochylni betonowej,
 • rozbiórce istniejących schodów betonowych,
 • montażu 12 ławek – leżaków.

Całkowita wartość zadania: 178 684,82 zł

Dofinansowanie: 55 629,00 zł

Wkład własny: 123 055,82 zł

Dofinansowanie pozyskano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Cel ogólny 2 Rozwój turystki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, Cel szczegółowy 2.3 Rozwój infrastruktury turystycznej, przedsięwzięcie 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(JF)

Sokólska orkiestra i mażoretki wystąpili w Bułgarii

Ciepłe słońce, wysokie fale, niepowtarzalni ludzie i muzyka – czy można spędzić ostatni tydzień wakacji w piękniejszy sposób? Tak właśnie swój wypoczynek podsumowują muzycy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Mażoretki Stella Sokółka. Ostatni tydzień wakacji spędzili w Bułgarskiej Warnie występując wraz z zespołami południowej i centralnej Europy na Balkan Folk Fest 2022.

Zdjęcie grupowe na scenie

Sokólscy orkiestranci, mimo krótkiego okresu działalności w porównaniu z innymi orkiestrami w Polsce, są rozpoznawalni na każdym festiwalu, konkursie, przeglądzie czy mistrzostwach. Ich pasja do muzyki i ciężka praca, zarówno indywidualna jak zespołowa, pozwoliła osiągać ogólnopolskie sukcesy, dzięki czemu nawet wśród starszych muzyków czy dyrygentów zyskali uznanie i szacunek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Mieszkańcy Polanek wspólnie pożegnali wakacje

W ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Polanie z Polanek projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem” mieszkańcy Polanek pożegnali wspólnie sezon wakacyjny 2022. Wspólny spacer, poczęstunek oraz ognisko pozwoliło im spędzić razem przyjemny wieczór w miłej sąsiedzkiej atmosferze.

To jednak nie koniec po chwili oddechu kontynuować będą prace nad projektem. Przed nami jeszcze wycieczka oraz przygotowanie wystawy plenerowej.

Zapraszamy do angażowania się w lokalne działania i śledzenia na Facebooku strony Polanek. Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy na kolejne spotkania.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator projektu S. Nowakowska

Zaproszenie na zajęcia szachowe

6 września 2022 r. o godz. 17.15 w SERCE Polski Dom Rodzinny startuje VIII edycja Sokólskiej Ligi Szachowej. W każdy roboczy wtorek mile widziani są wszyscy miłośnicy królewskiej gry.

Rozpoczyna się również, nabór do klubu szachowego Orient Sokółka! Zapraszamy na zajęcia szachowe w poniedziałki i piątki:

16:00 – 16:30 – grupa przedszkolaków (1 i 2 rok nauki);
16:30 – 17:15 – grupa średniozaawansowana młodsza;
17:15 – 18:00 – grupa średniozaawansowana starsza;
18:00 – 19:30 – grupa zaawansowana.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Mickiewicza 2A w Sokółce (budynek byłego gimnazjum). Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z instruktorem Karolem Businskim, tel. 668100579.

Wojciech Zajkowski, Orient Sokółka

Idea ORLEN Wyścig Narodów przejedzie przez Sokółkę

Mapa I Etapu

W dniach 9-10 września 2022 r. kolarze będą się ścigać w Wyścigu Narodów. ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Startują w niej najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych.

9 września 2022 r. odbędzie się pierwszy etap o długości 156,9 km, na trasie Supraśl – Białystok, który będzie przebiegał m.in. przez Sokółkę.

Więcej informacji na stronie: https://orlenwyscignarodow.com

DKF FANTOM zaprasza na film

Po wakacyjnej przerwie Dyskusyjny Klub Filmowy FANTOM wznawia swoją działalność i zaprasza miłośników kina na film pt. „Stracone złudzenia”.

To brawurowa, pełna werwy adaptacja arcydzieła Honore de Balzaca, która zdobyła 7 statuetek Cezara( w tym dla najlepszego filmu). Za sprawą błyskotliwej reżyserii film trafia w samo sedno współczesnych debat o awansie społecznym, przywilejach, elitach, mediach i pracy w kulturze. Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien nawiązuje romantyczną relację z lokalną arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton. Ów mezalians wiedzie chłopca na paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on, utalentowanych, ambitnych, nie mających nic do stracenia idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze opłacany cynizm albo klepanie biedy. Pióro w służbie sowicie opłacanych kalumnii lub pochlebstw, bądź wierność sprzedającej się kiepsko sztuce, którą ze ścieżek wybierze bohater by wedrzeć się na salony?

Gościem pokazu będzie Dominik Sołowiej – dziennikarz, publicysta.

Zapraszamy 15.09.2022 r. o godz.18.00, wstęp 7 zł.

Marzanna Plichta, Kino „Sokół”.

Skip to content