Zaproszenie na warsztaty makramy

Biblioteka Publiczna w Sokółce ma przyjemność zaprosić chętnych na dwuetapowe warsztaty makramy, które odbędą się 21 i 22 września 2022 r. o godzinie 18:00 w czytelni głównego oddziału biblioteki, na Os. Centrum 21.

Plakat

Zajęcia prowadzić będzie doświadczona instruktorka Monika Wierzchoń, której poprzednie spotkania w Bibliotece cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych czytelników. Proponowane zajęcia skierowane są do społeczności lokalnej oraz mam ukraińskich, które, w skutek wybuchu wojny, znalazły schronienie w naszym mieście. Warsztaty oferują naukę podstawowych technik i splotów, dzięki którym uczestnicy samodzielnie stworzą własną makramę. Głównym celem warsztatów jest ułatwienie dostępu do lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej grupie uchodźców z Ukrainy, aby mogli oni poczuć się integralną częścią naszego społeczeństwa, oraz pomoc w procesie asymilacji w nowym środowisku i integracji z lokalną społecznością. Ponadto udział w spotkaniach pozwoli nabyć nowe umiejętności, rozwinąć kreatywność uczestników, sprzyja odkryciu nowego hobby, może mieć również charakter relaksujący i terapeutyczny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisów na listę chętnych do udziału w warsztatach można dokonać osobiście lub pod nr tel. (85) 711-23-69 w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Spotkania dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka.

Natalia Niedziołko
Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zwołanie LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 8 września 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00, w Kinie „Sokół” w Sokółce, Plac Kościuszki 24.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/196499

Zakończono remont kuchni w SP nr 3 w Sokółce

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w 2022 roku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pozyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. Dzięki tym środkom wyremontowano kuchnię w Szkole Podstawowej nr 3 na Osiedlu Zielonym w Sokółce. Wkład własny gminy wyniósł 20 000 zł.

W ramach remontu wykonywano roboty rozbiórkowe, wyrównano posadzkę w kuchni, wymieniono rury wodno-kanalizacyjne, zamontowano nowe drzwi z oknem podawczym, ułożono posadzkę w pomieszczeniach kuchennych, ułożono glazurę na ścianach, wymieniono instalację elektryczną, odnowiono sufit i okap.

Głównym celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie uczniom zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Referat Oświaty

Zaproszenie na wystawę zdjęć Krzysztofa Frejusa

Biblioteka Publiczna w Sokółce we wrześniu gości wystawę zdjęć Krzysztofa Frejusa pt. Świat w podczerwieni.

Pan Krzysztof w Sokółce mieszka i tworzy od kilkunastu lat. Na Sokólszczyznę przybył z Warszawy. Jest pasjonatem fotografii i autorem wielu wystaw ukazujących niepowtarzalne podlaskie klimaty, architekturę oraz mieszkańców regionu.

Wystawa w bibliotece

Zdjęcia najnowszej wystawy wykonane zostały w podczerwieni (ang. Infrared, IR). Jest to bardzo efektowna, ale i trudna metoda tworzenia obrazu, która dosłownie pozwala zobaczyć to, co niewidoczne. Polega na naświetlaniu zdjęcia światłem podczerwonym, niewidocznym dla ludzkiego oka.  Ulega ono tym samym zjawiskom fizycznym, co znane nam światło widzialne, ale efekty tych zjawisk są bardzo różne. Fotografie, które powstają przy pomocy tej techniki wyglądają jak z innego świata – tajemniczo i magicznie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dotycząca licencji TAXI

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji. Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy taksówką osobową zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taksówką, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany licencji można uzyskać pod nr tel. 85711938  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, Sala Obsługi Interesanta, stanowisko ds. Ewidencji działalności Gospodarczej.

EDG

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

W czwartek 1 września 2022 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Sokółka. Inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziły Msze Święte w intencji rozpoczynających naukę uczniów i pracę nauczycieli.

Nowy rok szkolny

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach przez Katarzynę Ewę Szafran, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z swoim Zastępcą Adamem Kowalczukiem uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w tej placówce.

ZOBACZ WIĘCEJ

W rocznicę wybuchu wojny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z Zastępcami Adamem Kowalczukiem oraz Adamem Juchnikiem uczcili 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

We czwartek 1 września 2022 roku Pani Burmistrz i jej Zastępcy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności w Sokółce. Ewa Kulikowska podkreśliła, jak ważna jest pamięć o wszystkich Polakach, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny.

Historycy szacują, że w II wojnie światowej uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych danych, zginęło w niej od 50 do 78 mln ludzi.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Czy wiek dziecka grającego w szachy ma znaczenie?

Plakat

Odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Po pierwsze gry w szachy można uczyć się praktycznie każdym wieku, nawet będąc już osobą dorosłą i nie ma ku temu żadnych przeszkód. Mimo wszystko im wcześniej się zacznie, tym łatwiej przyjdzie przyswajanie zasad i strategii, a także, tym więcej korzyści się w ten sposób osiągnie.

Jak wiadomo, dzieci chłoną wiedzę bardzo szybko, a szachy jako gra bardzo rozwijająca, pomoże im na wielu płaszczyznach życia – od nauki w szkole, po umiejętności społeczne i życiowe. Nauka gry w wieku dziecięcym ma więc niebagatelne znaczenie na życie dorosłe.

Zapraszamy najmłodszych do wspólnej zabawy Królewską Grą w Sokólskim Ośrodku Kultury.

Józef Bochenko

Pożegnanie lata w Polankach

Przed nami ostatnie dni wakacji i początek roku szkolnego, a tym samym nieuchronnie zbliża się jesień. Stowarzyszenie Polanie w ramach projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem” zaprasza na „Pożegnanie lata” wszystkich mieszkańców wsi Polanki tych obecnych i tych byłych w najbliższą sobotę 3 września 2022 r. o godz. 17.00, pod wiatę wiejską.

Plakat

Będzie to wspólne spotkanie w miłym sąsiedzkim towarzystwie. W programie spacer oraz ognisko. Zachęcamy do wzięcia ze sobą „koszyczka” oraz dobrego humoru.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców gminy Sokółka a zwłaszcza mieszkańców Polanek i okolicznych wsi w parafii Rozedranka Stara.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator S. Nowakowska
Stowarzyszenie Polanie

Skip to content