Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

W czwartek 1 września 2022 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Sokółka. Inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziły Msze Święte w intencji rozpoczynających naukę uczniów i pracę nauczycieli.

Nowy rok szkolny

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach przez Katarzynę Ewę Szafran, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z swoim Zastępcą Adamem Kowalczukiem uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w tej placówce.

– Pełnienie funkcji dyrektora, to nie tylko sprawowanie obowiązków. To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, umiejętności i rozwagi, które to cechy Pani Dyrektor posiadała. Przez 20 lat pełnienia swych obowiązków współpracowała owocnie z wieloma instytucjami, a jako gospodarz szkoły dbała o jej rozwój. Droga Pani Dyrektor, jeszcze raz dziękuję za lata dobrej i owocnej współpracy, postawę godną naśladowania i serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i gminy Sokółka. Dziękuję za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy. Życzę Pani Dyrektor w dalszej pracy zawodowej pedagoga, niezawodnego zdrowia i więcej czasu na realizację własnych pasji i marzeń. Dziękuję ! – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Kompetentna, pracowita, życzliwa, zaraża entuzjazmem – te wszystkie ciepłe słowa określają Katarzynę Ewę Szafran, która po 20 latach kończy pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach. Spotkaniu towarzyszyły wielkie emocje, ale chyba największe miała Pani Szafran – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Geniuszach, która po raz ostatni wystąpiła w tej roli przed uczniami, rodzicami i pedagogami. Nowym Dyrektorem została Aleksandra Elżbieta Klimczak-Radkiewicz, której włodarze życzyli owocnej współpracy, wytrwałości oraz zadowolenia w pracy na nowym stanowisku. W nowym roku szkolnym do SP w Geniuszach uczęszczać będzie 21 uczniów.

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego: w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce – Zastępca Burmistrza Adam Juchnik, w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce – sekretarz Piotr Romanowicz, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce – kierownik Referatu Oświaty Anna Żemajduk, w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce – Radna Rady Miejskiej w Sokółce Helena Kozłowska,  przekazali ciepłe słowa pod adresem uczniów i nauczycieli, zachęcające do wytężonej pracy. We wszystkich placówkach zostały odczytane życzenia przesłane przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską.

Referat Oświaty
Fot.: D. Biziuk, Szkoły Podstawowe


Zobacz również

Skip to content