Informacja dotycząca licencji TAXI

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji. Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy taksówką osobową zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taksówką, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany licencji można uzyskać pod nr tel. 85711938  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, Sala Obsługi Interesanta, stanowisko ds. Ewidencji działalności Gospodarczej.

EDG


Zobacz również

Skip to content