Praca nad oddechem, skupieniem i koncentracją

„Wydostań się ze swojej głowy, by zyskać koncentrację, uwagę i skupienie” – taka myśl przewodnia towarzyszyła warsztatom z trenerem oddechu i rozwoju osobistego Michałem Doroszczykiem. W trzech oddzielnych spotkaniach wzięły udział 3 klasy (IA, IIA, IIIF) pod opieką Wioletty Nowik z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.

Warsztaty z Michałem Doroszczykiem

Młodzież dowiedziała się, że poprawę koncentracji uzyska poprzez pozbycie się zewnętrznych i wewnętrznych rozpraszaczy, a dzięki temu lepszą zdolność utrzymania uwagi poprzez zatrzymanie natłoku myśli. By rozwinąć skupienie, należy wyznaczyć cele i wiedzieć, w którą stronę się zmierza. By osiągnąć cel, np. efektywnie nauczyć się do egzaminu, powinna skupić się na jednej rzeczy – oddechu .

Pan Michał obalił mit głębokiego oddychania. Taki oddech pozbawia tlenu, aby uzyskać stan skupienia i uwagi należy oddychać lekko, by zwiększyć przepływ krwi i dostawy tlenu do mózgu. Oddychać powoli, by osiągnąć równowagę psychiczną – spokojny, ale czujny umysł. Oddychać głęboko, czyli przeponowo by poprawić swoją uwagę.

Młodzież miała również okazję do przećwiczenia różnych technik oddychania, bowiem umiejętność skupienia, koncentracji i utrzymania uwagi ma realny wpływ na sukces.

Katarzyna Bułkowska

Konwersja cyfrowa domu kultury

W Sokólskim Ośrodku Kultury dobiega końca realizacja projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. To projekt uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ćwiczenia żołnierzy w Sokółce

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sokółce informuje, że w dniach 26-27 maja 2022 r. (czwartek i piątek) na terenie powiatu sokólskiego będą odbywały się ćwiczenia wojskowe.

Jednostki desantowe będą przeprowadzały praktyczne ćwiczenia żołnierzy z użyciem śmigłowców Mi-17. Jednym z miejsc ćwiczeń będzie miasto Sokółka.

(MP) PCZK w Sokółce

Informacja o poziomie recyklingu za rok 2021

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) informujemy, iż w 2021 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na terenie gminy Sokółka wyniósł 25,57 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sklasyfikował się na poziomie 1,65 %.

(JR), Urząd Miejski w Sokółce

Informacja dot. budowy Gminnego Centrum Przesiadkowego

Burmistrz Sokółki przekazuje informację dotyczące najważniejszej inwestycji gminnej pn. Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce.

Otwarcie ofert w drugim postepowaniu przetargowym (znak. PI.I.271.14.2022) dotyczącym ww. zadania odbyło się 6 maja 2022 r. Wpłynęła jedna oferta firmy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa na kwotę 39 671 777,94 zł brutto. Zamawiający może maksymalnie przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę 29 500 000,00 zł.

Dnia 11 maja 2022 r. postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, iż, wartość oferty w pierwszym przetargu (znak PI.I.271.6.2022) wynosiła 43 994 485,02 zł brutto co wpłynęło na decyzję Burmistrza Sokółki o modyfikacji – zmniejszeniu zakresu zamówienia. Dzięki temu w drugim postępowaniu uzyskano nieco niższą cenę, jednak w dalszym przewyższającą możliwości budżetowe zamawiającego. W chwili obecnej trwają prace nad urealnieniem oferty poprzez ocenę możliwej modyfikacji projektu w kwestii zakresu prac oraz planowanych do użycia materiałów. Niezwłocznie po ich zakończeniu zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

Link do pierwszego postepowania znak PI.I.271.6.2022:
https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/1196c7360169929/2022/pii27162022.html

Link do drugiego postepowania znak. PI.I.271.14.2022:
https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/1196c7360169929/2022/pii271142022.html

(ER)

Akcja edukacyjna „Na Jednej Nodze”

„Wszyscy inni, każdy taki sam…” – czyli akcja edukacja „Na Jednej Nodze” to nowy programu Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Akcja edukacja „Na Jednej Nodze”

Zajęcia pod tytułem „Wszyscy inni, każdy taki sam” miały na celu uczenie dzieci od najmłodszych lat tolerancji, akceptacji i szacunku do innych oraz zapoznanie ich z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Uczestnicy mieli możliwość przekonania się jak czuje się osoba na wózku, osoba niedowidząca, miały też okazję zapoznania się ze sprzętem, który na co dzień ułatwia życie osobom niepełnosprawnym. Mogły usiąść na wózku inwalidzkim, obejrzeć protezy i ortezy, zobaczyć jak czują się osoby z zaburzeniami błędnika dzięki alkogoglom.

ZOBACZ WIĘCEJ

Edukacyjne spektakle w kinie „Sokół”

Na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 20 maja 2022 r. w kinie „Sokół” dzieci z sokólskich przedszkoli, z oddziału przedszkolnego w SP nr 2 oraz uczniowie klas IV- VII obejrzeli dwa spektakle pt. „Aladyn: na ratunek światu” i „Eko-protest”, wystawione przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury z Krakowa. Widzowie nie musieli kupować biletów, ponieważ koszt przedstawienia w całości został pokryty przez Urząd Miejski w Sokółce.

Spektakl edukacyjny w kinie Sokół

„Aladyn: na ratunek światu” to interaktywny spektakl ekologiczny, który dzięki licznym piosenkom, animacjom i zabawom przeniósł dzieci w świat „Baśni z 1001 nocy”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu i odpowiadały na pytania aktorów. Niewątpliwie inscenizacja miała walory edukacyjne.

„Eko-protest” to zabawny i pouczający zarazem spektakl dla młodzieży w wieku 10-15 lat. Tematyka przedstawienia dotyczyła szeroko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia. Akcja spektaklu przeniosła widzów do dyrekcji wielkiej elektrowni zasilanej węglem. Spektakl poruszył bardzo istotne i aktualne zagadnienie dotyczące degradacji środowiska naturalnego (niska emisja, smog, globalne ocieplenie), sposobów zapobiegania tym zjawiskom, a także zdrowego trybu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność ruchowa).

Znakomici i profesjonalni aktorzy, błyskotliwe i zabawne dialogi, a także mądre przesłanie oraz dużo informacji z zakresu ochrony środowiska były niezaprzeczalnymi atutami obu spektakli, jak również gwarancją dobrej zabawy. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Dziecka z Sokólskim Ośrodkiem Kultury 29 maja 2022

Dzień Dziecka z Sokólskim Ośrodkiem Kultury rozpocznie się w niedzielę 29 maja 2022 r. o godz.15.00 na placu przed Kinem „Sokół”.

Przygotowane atrakcje nie pozwolą na nudę, nawet najbardziej wybrednym pociechom i w tym dniu każdy znajdzie coś dla siebie.

Plakat

Miłośnicy przyrody zakręcą Kołem Fortuny przygotowanym przez Nadleśnictwo Krynki z Poczopka, gdzie na specjalnie przygotowanym stoisku dowiedzą się co w trawie piszczy i dokąd nocą tupie jeż….
To jednak nie koniec propozycji związanych ze światem przyrody. Na najbardziej odważnych czekać będzie pokaz pajęczaków, który zobaczyć będzie można w holu kina „Sokół”. W specjalnie zabezpieczonych i szczelnie zamkniętych terrariach stanie trzydzieści gatunków pajęczaków, które zaprezentuje hodowca ptaszników „Arent”.

Na najmłodszych miłośników tańca, figli i zabawy na świeżym powietrzu czekać będzie super animatorka, „Gwiazda” uwielbiana przez wszystkie dzieci.

Kulminacyjnym punktem przygotowanych przez Sokólski Ośrodek Kultury atrakcji, będzie Holi święto kolorów, które już po raz kolejny na swojej ogólnopolskiej trasie zatrzyma się w Sokółce. Właśnie w niedzielę 29 maja, przy muzyce przygotowanej przez najlepszych DJ-ów, wszyscy niezależnie od wieku, mogą wraz z przyjaciółmi obsypywać się kolorowymi proszkami.

Dajcie się ponieść kolorowemu szaleństwu i spędźcie ten czas z Sokólskim Ośrodkiem Kultury!

Sokólski Ośrodek Kultury

Uczniowie poznają Polskę

W dniach 11–13 maja 2022 r. uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

W pierwszym dniu trzydniowej wycieczki 28-osobowa grupa z czterema opiekunkami zwiedziła Westerplatte, Gdańsk – stare miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. oraz Plac Solidarności przy Stoczni Gdańskiej, gdzie młodzież poznała historię narodzin Solidarności oraz wydarzenia Grudnia 70.

Następnego dnia uczestnicy wycieczki poznawali cuda przyrody na polskim wybrzeżu w Słowińskim Parku Narodowym. Największym wyzwaniem było pokonanie kilkukilometrowego odcinka wydm. Mimo wielkiego wysiłku ta część wycieczki okazała się największą atrakcją. Na zakończenie dnia zwiedzano Łebę i port u ujścia rzeki Łeby.

Trzeciego dnia młodzież zwiedzała Gdynię, w tym statek szkoleniowy Dar Pomorza oraz zamek krzyżacki w Malborku – jednej z największych twierdz średniowiecznych w Europie i jednocześnie obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy wycieczki zakwaterowani byli we Władysławowie w hotelu, znajdującym się zaledwie 300 m od plaży, po której co wieczór odbywali spacery i podziwiali piękno zachodów słońca nad polskim morzem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na piknik wojskowy w Tykocinie

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – pod takim hasłem w sobotę 21 maja 2022 r. o godz. 11.00 rozpocznie się piknik wojskowy w Tykocinie.

W programie:

 • spotkania z żołnierzami oraz pokaz sprzętu wojskowego;
 • wspólny trening z Wojciechem NOWICKIM oraz Konradem BUKOWIECKIM;
 • pokaz praktycznych umiejętności kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego;
 • koncert orkiestry wojskowej z Giżycka;
 • występy tykocińskiej grupy wokalnej, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Tykocina oraz zespołów mażoretek z Krypna i Jasionówki;
 • spotkania z grupami rekonstrukcyjnymi: Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego oraz Podlaska Chorągiew Husarska.

Ponadto będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

Zapraszamy do wspólnej zabawy na pikniku. Zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Na pikniku działać będzie punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu będzie można wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).

ZOBACZ WIĘCEJ

Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej

Niedaleko Gib powstał Pomnik Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej – największej zbrodni popełnionej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.

W poniedziałek 16 maja 2022 roku odbyło się jego uroczyste odsłonięcie. Wśród uczestników uroczystości byli – reprezentujący Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską – Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, a także strażacy ochotnicy z OSP w Starej Rozedrance i harcerze z sokólskiego hufca.

Nowy pomnik składa się z postaci Chrystusa Frasobliwego z przerzuconym przez ramię płaszczem wojskowym, krzyża i dzwonu pamięci. Symbole te zostały ulokowane w miejscu prawdopodobnego ostatniego, tymczasowego obozu ofiar, gdzie przetrzymywano część z nich przed egzekucją. Pomnik powstał pod nazwą „Ostatni Krzyk Obławy”.

Obława augustowska była pacyfikacją terenu Puszczy Augustowskiej i jej okolic przeprowadzoną w lipcu 1945 r. przez jednostki Wojsk Wewnętrznych NKWD i Armii Czerwonej przy pomocy oddziałów WP oraz miejscowych funkcjonariuszy UB i MO. Aresztowano ok. 2 tys. osób, z których po brutalnych przesłuchaniach wyselekcjonowano ok. 600 i wywieziono w nieznanym kierunku. Osoby te zginęły w nieznanych wciąż okolicznościach.

(UM)

Zaproszenie na koncert Waldemara Malickiego

W ramach cyklu koncertów „Z klasyką przez Polskę” Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert muzyki klasycznej doskonałego artysty polskiej sceny muzycznej Waldemara Malickiego z najpiękniejszym programem.

Waldemar Malicki jest to czołowy artysta sceny muzyki klasycznej, występujący we wszystkich filharmoniach w Polsce, znany z programów telewizyjnych i z pewnością mający świetny kontakt z publicznością.

KONCERT odbędzie się 25 maja 2022 roku (środa) godzina 18:00; Kino „Sokół” w Sokółce. Wstęp bezpłatny (wejściówki dostępne w kasie kina od 20 maja 2022 od godz. 15:00) ZAPRASZAMY!

Koncert odbędzie się dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca oraz Polskim Impresariatem Muzycznym.

Polski Impresariat Muzyczny powstał w lipcu 2019 roku w ramach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnej oferty koncertowej opartej na muzyce poważnej w interpretacji najwybitniejszych polskich artystów, skierowanej do mniejszych miejscowości w całej Polsce.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie na webinaria

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego do wzięcia udziału w cyklu webinariów poświęconych programowi Czyste Powietrze. Zostaną one poprowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Prosimy o zamieszczenie tej informacji na stronach internetowych Państwa gmin oraz opcjonalnie w Państwa mediach społecznościowych.

Plakat

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań online w maju i czerwcu 2022 roku.

 • 25 maja 2022 godz. 11:00 – Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?
 • 1 czerwca 2022 godz. 11:00 – Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?
 • 8 czerwca 2022 godz. 11:00 – Jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze?

Wszystkie Webinary odbywać się będą na platformie Zoom. Link do Webinaru:

https://zoom.us/j/3812850923?pwd=MUJGZUNnNVV6dHNIRzFMa1lsQXVtdz09

Identyfikator spotkania: 381 285 0923

Kod dostępu: S1CgRN

WFOŚiGW w Białymstoku

Sekcje UTW w akcji

Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym i ważnym aspektem zdrowia. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie psychiczne oznacza dobrostan, w którym człowiek uświadamia sobie własne możliwości, potrafi radzić sobie z normalnymi stresami życiowymi, może produktywnie żyć i jest w stanie wnieść wkład do swojej społeczności”.

Plakat info

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce podjął wyzwanie i serdecznie zaprasza lokalnych seniorów i seniorki do udziału w projekcie pod hasłem Sekcje UTW w akcji, który ma na celu podniesienie kondycji psychicznej członków stowarzyszenia i jego sympatyków.

 • Działania projektu obejmują potrzeby każdej z siedmiu sekcji działających przy UTW:
 • Sympatyków i uczestników sekcji historycznej i fotograficznej zapraszamy na poznanie historii połączone ze zwiedzaniem śluz Kanału Augustowskiego trasą Sokółka-Kurzyniec-Mikaszówka-Paniewo-Rygal-Sokółka. Wydarzenie zakończy się ogniskiem integracyjnym.
 • Na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Botanicznego przy Uniwersytecie Warszawskim, którego celem jest odkrywanie, chronienie i uczenie o świecie roślin dla lepszej przyszłości ludzi zapraszamy sekcję ogrodniczą i jej przyjaciół.
 • Sekcję turystyczną i ciekawych naszego sąsiedniego regionu – Warmii i Mazur – zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą. Poznamy kawałek historii, zwiedzimy muzea i doświadczymy walorów krajoznawczych Ełku, Mrągowa, Biskupina, Kętrzyna, Giżycka, Łomży, Świętej Lipki.
 • Na spektakl w Operze i Filharmonii w Białymstoku zapraszamy sympatyków i sekcję kulturalną.
 • Miłośników pichcenia i uczestników sekcji kulinarnej zapraszamy na 3 warsztaty kulinarne: z pieczenia chleba, pizzy i ciasteczek. Spotkania zakończymy konkursem ,,Sprawna Gospodyni”.
 • Na warsztaty sztuki ludowej z tworzenia: kwiatków na gałązkach, quilingu, korali z filcu na mokro, bombek na choinkę zapraszamy chętnych i sekcję sztuki ludowej.
 • Natomiast na spotkanie edukacyjno-kulturalne zapraszamy 15 osób. Prowadzący obali mity alkoholowe, dowiemy się o szkodliwości łączenia alkoholu z lekami, jak omijać okazje do wypicia oraz poznamy sztukę odmawiania. Po wykładzie przejdziemy do gier stolikowych usprawniających pamięć, koncentrację uwagi i refleks.

Realizacja działań z projektu „Sekcje UTW w akcji” będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

Katarzyna Bułkowska

Warsztaty taneczne dla dzieci z Ukrainy

10 maja w Przedszkolu Nr 5 w Sokółce odbyły się już drugie warsztaty z cyklu spotkań, których inicjatorką jest instruktorka zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych, pani Edyta Sidorowicz. Warsztaty mają na celu integrację dzieci z Ukrainy, uczęszczających do przedszkola lub mieszkających w Sokółce, z innymi wychowankami przedszkola.

Zdjęcie grupowe

W przygotowanych zajęciach uczestniczyły również mamy. Miały one okazję podczas tańca wyrzucić z siebie nagromadzone emocje, porozciągać się i wyciszyć. Wysiłek i zmęczenie łączyły się z radością. Również dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach ruchowych z muzyką, tańczyły, a na koniec wyciszały się. Każdemu spotkaniu towarzyszyły zabawy sensoryczne, z których największą popularnością cieszył się suchy basen.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualizacja listy osób, które podpisały umowę na instalacje OZE

Gmina Sokółka informuje, że w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” umowę na instalacje OZE podpisało 72 osoby w tym:

 • 64 osoby w ramach I naboru;
 • 8 osób w ramach naboru uzupełniającego.

Lista osób, które podpisały umowę – II nabór

Osoby, które podpisały umowę – aktualizacja

(JF)

Gminny Pokaz Talentów 2022

Gminne Talenty 2022

12 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr1 w Sokółce, można było podziwiać młodych artystów, którzy pokazali jak żyć pełnią życia realizując swoje marzenia, rozwijając swoje talenty w różnych dziedzinach.

W Pokazie Talentów wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej ze Starej Kamionki, Szkoły Podstawowej w Geniuszach oraz uczniów z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce. Towarzyszyli im opiekunowie, rodzice, dziadkowie i przyjaciele. Cała sala gimnastyczna zapełniona była zaproszonymi gośćmi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości o numerze geodezyjnym 25, położonej w obrębie Drahle.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Skip to content