Sekcje UTW w akcji

Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym i ważnym aspektem zdrowia. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie psychiczne oznacza dobrostan, w którym człowiek uświadamia sobie własne możliwości, potrafi radzić sobie z normalnymi stresami życiowymi, może produktywnie żyć i jest w stanie wnieść wkład do swojej społeczności”.

Plakat info

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce podjął wyzwanie i serdecznie zaprasza lokalnych seniorów i seniorki do udziału w projekcie pod hasłem Sekcje UTW w akcji, który ma na celu podniesienie kondycji psychicznej członków stowarzyszenia i jego sympatyków.

  • Działania projektu obejmują potrzeby każdej z siedmiu sekcji działających przy UTW:
  • Sympatyków i uczestników sekcji historycznej i fotograficznej zapraszamy na poznanie historii połączone ze zwiedzaniem śluz Kanału Augustowskiego trasą Sokółka-Kurzyniec-Mikaszówka-Paniewo-Rygal-Sokółka. Wydarzenie zakończy się ogniskiem integracyjnym.
  • Na wycieczkę edukacyjną do Ogrodu Botanicznego przy Uniwersytecie Warszawskim, którego celem jest odkrywanie, chronienie i uczenie o świecie roślin dla lepszej przyszłości ludzi zapraszamy sekcję ogrodniczą i jej przyjaciół.
  • Sekcję turystyczną i ciekawych naszego sąsiedniego regionu – Warmii i Mazur – zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą. Poznamy kawałek historii, zwiedzimy muzea i doświadczymy walorów krajoznawczych Ełku, Mrągowa, Biskupina, Kętrzyna, Giżycka, Łomży, Świętej Lipki.
  • Na spektakl w Operze i Filharmonii w Białymstoku zapraszamy sympatyków i sekcję kulturalną.
  • Miłośników pichcenia i uczestników sekcji kulinarnej zapraszamy na 3 warsztaty kulinarne: z pieczenia chleba, pizzy i ciasteczek. Spotkania zakończymy konkursem ,,Sprawna Gospodyni”.
  • Na warsztaty sztuki ludowej z tworzenia: kwiatków na gałązkach, quilingu, korali z filcu na mokro, bombek na choinkę zapraszamy chętnych i sekcję sztuki ludowej.
  • Natomiast na spotkanie edukacyjno-kulturalne zapraszamy 15 osób. Prowadzący obali mity alkoholowe, dowiemy się o szkodliwości łączenia alkoholu z lekami, jak omijać okazje do wypicia oraz poznamy sztukę odmawiania. Po wykładzie przejdziemy do gier stolikowych usprawniających pamięć, koncentrację uwagi i refleks.

Realizacja działań z projektu „Sekcje UTW w akcji” będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

Katarzyna Bułkowska

Skip to content