Życzenia od Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

Szanowna Pani Burmistrz Ewa Kulikowska,

dziękuję raz jeszcze Pani Burmistrz za dotychczasową współpracę, zwłaszcza w mijającym 2021 roku i pozwalam sobie przesłać moje życzenia noworoczne na Nowy 2022 Rok wraz z okolicznościową refleksją, które kieruję do Pani Burmistrz i wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka.

Z wyrazami szacunku i noworocznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

DO POBRANIA: Życzenia Noworoczne

Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że z dniem 3 stycznia 2022r. ogłasza dodatkowy nabór na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w postaci:

  1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kultura romska w malarstwie Joanny Brzozko

28 grudnia 2021 R. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbył się wernisaż wystawy pt. „Kultura romska w malarstwie Joanny Brzozko”.

Kultura romska w malarstwie Joanny Brzozko

To pierwsza wystawa młodej artystki, której przodkowie wywodzą się z osiadłych Cyganów we wsi Igryły. Zainspirowana historiami o cygańskich taborach, które gościnnie wędrowały do swoich pobratymców do tejże miejscowości, rozpoczęła malarską przygodę z obrazami nawiązującymi do ich kultury. Początkowo malowała pejzaże wyłącznie dla rodziny i przyjaciół, jednak z czasem zaczęła prezentować je również poza kręgiem swoich najbliższych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólski Ośrodek Kultury chce pomóc zwierzętom

Bilbord

Zamiast witać rok z łomotem, sztamę trzymaj z psem i kotem‍. Pod takim hasłem, po raz kolejny, Sokólski Ośrodek Kultury propaguje zachowania proekologiczne, a przede wszystkim mające na celu ochronę zwierząt i ich spokój.

Dom kultury zachęca, aby w sylwestra powstrzymać się od kupowania i strzelania fajerwerków, aby nie straszyć zwierząt domowych, nie płoszyć dzikich zwierząt, nie zanieczyszczać środowiska, ale także nie narażać swojego bezpieczeństwa!

Środki finansowe, które miałyby być wydane na hałasujące race, warto przeznaczyć na pomoc zwierzętom przebywającym w sokólskim schronisku. Zawsze potrzebne tam są: dobrej jakości karma dla kotów i psów (także dla maluchów i seniorów), zabawki dla zwierzaków czy koce i ręczniki, które nam już się nie przydadzą, a futrzakom zapewnią ciepło.

Sokólski Ośrodek Kultury zachęca do użycia na swoich kontach Facebookowych nakładek na zdjęcie profilowe, aby podkreślić swoje poparcie dla akcji ochrony bezpieczeństwa zwierząt. Zostały one przygotowane przez Sokólski Ośrodek Kultury i są nazwane: ” Nie kupuję fajerwerków” i ” Nie strzelam w sylwestra”.

Produkty zakupione na rzecz sokólskiego schroniska dla zwierząt zbierane są w Sokólskim Ośrodku Kultury, Kamienica Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1, w terminie od 28 grudnia 2021r. do 5 stycznia 2022 r. w godzinach 8:00 –16:00. Zapraszamy. Dziękujemy w imieniu zwierząt!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 127 345,03 zł na realizację projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze, naukowo – techniczne, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone są w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk.

Mali badacze

„Młodzi Badacze” zgłębiają wiedzę przede wszystkim z zakresu biologii i chemii. Samodzielne prowadzenie doświadczeń w obecności nauczyciela pomaga kształtować postawę badawczą, rozwijać umiejętności zadawania pytań, analizowania i wyciągania wniosków. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi umożliwia zaangażowanie w procesie poznawczym wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie zagadnień i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wystawa „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do zapoznania się z elektroniczną wersją wystawy upamiętniającej 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

Plansza tytułowa

Wystawa powstała m.in. dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawia lokalne wielkopolskie murale pt. „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”, które przypominają o bohaterstwie naszych przodków. Partnerem wystawy jest AMS S.A.

Wystawa „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie” składa się 17 plansz: planszy tytułowej, merytorycznego opracowania i fotografii wybranych murali. Wybór murali, jako nośników pamięci regionalnej, nawiązuje do tradycji pocztówek z okresu międzywojennego. Dwanaście reprodukcji obrazów malarza i powstańca Leona Prauzińskiego, przedstawiających wybrane sceny Powstania Wielkopolskiego, było okazjonalnie przedrukowywanych i wydawanych. W wystawie do pobrania zawarte zostały reprodukcje czterech dzieł artysty: Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, Zdobycie lotniska niemieckiego w Ławicy, Walki na przedmieściach Poznania i Przysięga wojsk polskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Z teczki małej biblioteczki …

W ostatnich przedświątecznych dniach Biblioteka Publiczna w Sokółce otrzymała niezwykle miły prezent – przybyła do nas wprost z drukarni książka pt.: „Z teczki małej biblioteczki, czyli miłe wspomnienia z trudnego czasu narodowej kwarantanny”, zawierająca teksty bajek i wierszyków autorstwa Marty Wojewódzkiej-Szody, bibliotekarki z Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz ilustracje młodych artystów: Marii Andrukiewicz, Magda Borowik oraz Michała Klima, najaktywniejszych uczestników zajęć bibliotecznych online.

Wszyscy twórcy spotkali się w Filii Bibliotecznej nr 1 (Osiedle Zielone 4) na wręczeniu autorskich egzemplarzy oraz drobnych upominków, będących wyrazem wdzięczności za zaangażowanie, nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach online, podejmowanych przez naszą placówkę w czasie tak trudnym , jakim okazał się być okres izolacji spowodowanej pandemią COVID-19.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zwołanie XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 15:00, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/162984

Skip to content