Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce

Obecnie mieści się na parterze bloku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce. W lipcu 2023 roku zostanie przeniesiona do nowego budynku, który zostanie usytuowany na działce gminnej w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Mowa o sokólskiej Bibliotece Publicznej. Budowa nowej siedziby tej placówki ma kosztować 4 mln 763 tys. 530 zł.

O szczegółach inwestycji poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w czytelni Biblioteki Publicznej w poniedziałek 11 października 2021 roku. Uczestniczył w niej również Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, a także pracownicy biblioteki.

Makieta nowej Biblioteki

– Starania o budowę nowej siedziby biblioteki w naszym mieście trwają od kilku lat, w zasadzie od początku mojej pierwszej kadencji na stanowisku Burmistrza. Do tej inwestycji Gmina Sokółka dołoży jedynie 13 tys. 530 zł. Praktycznie cała kwota będzie pochodziła z dofinansowania. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2 mln 500 tys. zł, a ze środków Instytutu Książki w Krakowie, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 2 mln 250 tys. zł – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Odmienione oblicza sokólskich świetlic środowiskowych

Baner EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1 października 2020 r. do 1 października 2021 r. realizowała projekt „Świetlice marzeń”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 r.

Otrzymane środki pozwoliły na zatrudnienie dodatkowego wychowawcy, odnowienie pomieszczeń, wymianę zużytych mebli, doposażenie w nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w sokólskich świetlicach środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki zaprasza do udziału w projekcie

Baner Rozwój Cyfrowy

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór do projektu w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których członkowie rodzin (krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/ opiekunowie prawni), pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w Gminie Sokółka.

W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Osoby zainteresowane i spełniające w/w wymagania powinny złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia w termie do 25 października 2021 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12, pok. nr 6 (parter) w godz. 7:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 711 20 64.

Załączniki:

Oświadczenie dla rodzica

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda wzór Cyfrowa Gmina

OI Cyfrowa Gmina

Regulamin Gminy Sokółka

Regulamin ze zmianami

OPS

Noc Bibliotek 2021

Noc Bibliotek 2021

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprosiła mieszkańców do udziału w kolejnej edycji Nocy Bibliotek! Nasza placówka wzięła udział w tej ogólnopolskiej akcji już po raz siódmy.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. Taka noc zdarza się tylko raz w roku!

ZOBACZ WIĘCEJ

Przetarg na zbycie udziałów spółki PPUH „Agromech”

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Agromech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, będących własnością Gminy Sokółka.

Burmistrz Sokółki, działając w imieniu Gminy Sokółka (16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1), zwanej dalej: „Zbywcą”, na podstawie Uchwały Nr XLII/259/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży a także art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) zaprasza do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym dotyczącym nabycia udziałów będących własnością Gminy Sokółka.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 483/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu

Procedura wyłonienia nabywcy udziałów

Gminne Obchody Święta Edukacji Narodowej

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza 13 października 2021 r. o godz. 12.00 do Kamienicy Tyzenhauza przy ul. Piłsudskiego 1 (parter) na Gminne Obchody Święta Edukacji Narodowej.

W programie:

  • Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej – o godz. 12.30 – Panel dyskusyjny „Pionierki. Kobiety w edukacji i nauce”, z udziałem członkiń Stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych: Patrycji Dajnowicz – Brzezik, dr Diany Dajnowicz – Piesieckiej,  Justyny Zajko – Czochańskiej.
  • Zwiedzanie Kamienicy Tyzenhauza
Plakat

Instytut Studiów Kobiecych to organizacja, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy. Skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inicjatywy Instytutu kierowane są do społeczności uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej zwłaszcza szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, zarówno w dziejach jak i współczesności. Źródło: http://www.isk.bialystok.pl/

Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

SOK

Zaproszenie na charytatywny turniej piłki siatkowej

Plakat

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Sokółce oraz Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” serdecznie zapraszają na I Powiatowy Charytatywny Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, który odbędzie się 17 października 2021 r. w hali przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce,  start o godz. 9.00.

Podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego podopiecznych stowarzyszenia ”Pod Skrzydłami”.

Zapraszamy do kibicowania!

Organizatorzy (JP)

Drugie spotkanie z cyklu “Fotografia jest Fajna”

W pierwszy weekend października, odbyło się drugie spotkanie z cyklu “Fotografia jest Fajna”, tym razem w Stadninie Koni w Zwierżanach.

Zdjęcie grupowe

Niespodzianką była wizyta tegorocznej Miss Podlasia Nastolatek, Aleksandry Minkiewicz. Z uwagi na sprawy osobiste i zdrowotne niektórych uczestniczek, zajęcia odbyły się w pomniejszonym składzie. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej i luźnej atmosferze, w trakcie których Aleksandra wyjaśniała techniki pozowania i współpracy z fotografem. Tłumaczyła, co należy eksponować podczas sesji zdjęciowej, jak należy się do niej przygotować, jak długo one trwają.

ZOBACZ WIĘCEJ

Budowa ul. Norwida etap l

W poniedziałek 4 października 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na realizację inwestycji – budowa ul. Norwida etap I. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Michał Tochwin, Piotr Kułakowski oraz Krzysztof Szczebiot.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. w Białymstoku
Inwestycja zakończy się w lutym 2022 roku
Cena: 1.432.663,51 zł

Zakres:
– długość trasy ok 330 m;
– usunięcie drzew lub krzewów;
– roboty rozbiórkowe;
– roboty ziemne;
– wykonanie podbudów;
– nawierzchnia z kostki granitowej 275 m2;
– nawierzchnie z betonu asfaltowego 2118,5 m2;
– nawierzchnie z kostki betonowej 284,5 m2;
– chodniki z kostki betonowej 637,5 m2;
– obrzeża betonowe 399 m;
– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
– krawężniki betonowe 836 m;
– krawężniki kamienne 17 m;
– roboty elektryczne;
– budowa kanału teletechnicznego i przebudowa urządzeń teletechnicznych;
– linia wodociągowa;
– linia kanalizacji sanitarnej;
– linia kanalizacji deszczowej

(KS) Fot.: A. Sienkiewicz

Zakończyła się przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka zrealizowała projekt pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi 3.307.378,97 zł,
Dofinansowanie 1.886.741,35 zł,
Wkład własny 1.420.637,62 zł.

W wyniku przebudowy drogi wykonano: nawierzchnię bitumiczną, ciąg pieszo-rowerowy wraz ze ścieżką rowerową, pobocza, rowy przydrożne trapezowe, chodniki, przystanek komunikacji miejskiej z peronem, linia oświetleniowa, miejsca postojowe z kostki brukowej. Na całym odcinku drogi na przyległe posesje oraz pola uprawne wykonano zjazdy. Cały odcinek drogi został oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Inwestycja została oddana do użytkowania 5 października 2021 roku.

(JF) Fot.: D. Biziuk, J. Fiłonowicz

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Joanna Korzeniewska e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA: Projekt i formularz

Nowe inwestycje w Sokółce

W czwartek 7 października 2021 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowy na realizację dwóch inwestycji.

Chodzi o budowę ul. Osiedle Zielone oraz przebudowę drogi gminnej z kanalizacją deszczową ul. Mościckiego w Sokółce. Przy podpisaniu umów obecni byli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Ewa Karczewska, Helena Kozłowska i Piotr Kirpsza.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ulica Wodna w Sokółce zyskała nową nawierzchnię!

Flaga i godło Polski

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103836B ulicy Wodnej w Sokółce” dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 794 649,77 zł
Dofinansowanie 449 086,39 zł
Wkład własny 345 563,38 zł

W wyniku przebudowy drogi wykonano: nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, ciąg pieszo-rowerowy. Cały odcinek drogi został oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

(JF)

Z wizytą w kamienicy Tyzenhauza

28 września 2021 roku Podlaska Konserwator Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wraz z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim wizytowali zabytkową kamienicę Tyzenhauza w Sokółce.

W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Konsul RP Andrzej Raczkowski oraz pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Zdjęcie grupowe

W 2010 roku kamienica Tyzenhauza z I poł. XIX w., znajdująca się przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Budynek jest jednym z najstarszych w mieście. Posiada wartości artystyczne przejawiające się w gzymsie wieńczącym, gzymsie pośrednim, profilowanych paskach okiennych oraz ozdobnej stolarce drzwiowej. Obiekt wzniesiono w stylu klasycystycznym.

W sierpniu 2021 roku zakończył się remont kamienicy, który zwieńczył transgraniczny projekt „Szlakiem Tyzenhauza”, realizowany przez władze Sokółki oraz Grodna. Wyremontowana kamienica została przeznaczona na cele kulturalno-edukacyjne. W budynku mieszczą się pracownie edukacyjne, sale wystawienniczo-konferencyjne, punkt informacji turystycznej oraz pomieszczenia biurowe. ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty makramy w czytelni Biblioteki Publicznej

5-6 października 2021 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty makramy. Niezwykłej techniki wiązania sznurków uczestniczki warsztatów uczyły się pod okiem Moniki Wierzchoń.

Uczestniczki warsztatów makramy

Prowadząca z urodzenia jest sokółczanką. Z zawodu psychologiem zarządzania, nauczycielem, trenerem, ale przede wszystkim artystką. Posiada Pracownię Artystyczną MW, która jest miejscem kreatywnego rozwoju duszy i świadomości. Prowadzi w niej warsztaty arteterapeutyczne dla dorosłych i młodzieży, gdzie stosuje leczenie sztuką.

Makrama to sztuka wiązania sznurków bawełnianych znana od starożytności. Do pracy używa się tylko dłoni. Samo słowo wywodzi się z języka arabskiego i oznacza wiązaną ozdobę. Sztuka makramy to nie tylko umiejętność wykonania splotów. Dzięki tej technice można ze zwykłego sznurka tworzyć niezwykłe, eleganckie dzieła – dekoracje, makaty, bądź przedmioty użytkowe – torebki, abażury, biżuterię, kwietniki czy firanki. Tworzenie makramy daje ogromną przyjemność, rozwija kreatywność, stanowi doskonały sposób na relaks i oczywiście dostarcza mnóstwa satysfakcji. Na warsztatach uczestniczki poznały dwa podstawowe sploty: płaski i żebrowy. Wykonały makramę na ścianę oraz aniołki i liście. ZOBACZ WIĘCEJ

Na Archidiecezjalnym Dniu Eucharystii

W niedzielę 3 października 2021 roku przy ołtarzu polowym obok kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce zgromadzili się uczestnicy Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii. Wśród nich była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Mszy przewodniczył Metropolita Białostocki Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu i kustodii z Cząstką Ciała Pańskiego

W homilii Arcybiskup, przywołując scenę z Wieczernika z Ostatniej Wieczerzy, wskazał na Eucharystię jako na największy dar, który pozostawił Chrystus swoim uczniom. Po Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie umacniali się Eucharystią, która „buduje i umacnia komunię, czyli wspólnotę Boga i człowieka, dziś i wieczności”. „Eucharystia okazała się genialnym pomysłem Boga, aby towarzyszyć człowiekowi na drogach jego życia, nawet w najtrudniejszych warunkach” – mówił, odnosząc się do czasów wojny i wywózek do sowieckich łagrów, kiedy to kapłani z narażeniem życia celebrowali Msze św. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w projekcie

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie skierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i Public Relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do zacieśnienia współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content