Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2021 roku przyznał dotację w kwocie 10.000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokółka. Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 5.487,00 złotych. Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Rozedrance i Słojnikach.

Wóz strażacki

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP, zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem.

Za powyższą kwotę tj. 15.487,00 zł zakupiono następujący sprzęt dla OSP Stara Rozedranka: 9 szt. wąż tłoczny W52, 9 szt. wąż tłoczny W75 i butlę stalową do aparatu powietrznego. Dla OSP Słojniki 2 komplety aparatów powietrznych butlowych z maską i sygnalizatorem bezruchu.

Jednostka OSP Stara Rozedranka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, posiada średni samochód pożarniczy Mercedes Benz. OSP Słojniki to jednostka wyposażona w lekki samochód pożarniczy Ford Transit.

Do chwili obecnej OSP Stara Rozedranka brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 24 razy, liczy ona: 31 czynnych członków, 2 honorowych.
OSP Słojniki wyjeżdżała do akcji 8 razy, w jednostce działa: 36 czynnych członków i 2 honorowych.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie, szkolenie, zakup i amortyzację sprzętu, paliwo.

(DG)


Zobacz również

Skip to content