Z wizytą w kamienicy Tyzenhauza

28 września 2021 roku Podlaska Konserwator Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wraz z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim wizytowali zabytkową kamienicę Tyzenhauza w Sokółce.

W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Konsul RP Andrzej Raczkowski oraz pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Zdjęcie grupowe

W 2010 roku kamienica Tyzenhauza z I poł. XIX w., znajdująca się przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Budynek jest jednym z najstarszych w mieście. Posiada wartości artystyczne przejawiające się w gzymsie wieńczącym, gzymsie pośrednim, profilowanych paskach okiennych oraz ozdobnej stolarce drzwiowej. Obiekt wzniesiono w stylu klasycystycznym.

W sierpniu 2021 roku zakończył się remont kamienicy, który zwieńczył transgraniczny projekt „Szlakiem Tyzenhauza”, realizowany przez władze Sokółki oraz Grodna. Wyremontowana kamienica została przeznaczona na cele kulturalno-edukacyjne. W budynku mieszczą się pracownie edukacyjne, sale wystawienniczo-konferencyjne, punkt informacji turystycznej oraz pomieszczenia biurowe.

Antoni Tyzenhauz podczas panowania Stanisława Augusta pełnił funkcję jednego z najbardziej wpływowych polityków Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodatkowo zarządzał majątkiem królewskim na Litwie. Tyzenhauz zasłynął ze spektakularnego uprzemysłowienia okolic Grodna. Dokonał rozbudowy Sokółki zachowując jej historyczny układ urbanistyczny.

Postać Antoniego Tyzenhauza łączy Grodno i Sokółkę. Modernizacja obiektu jest dobrym przykładem udanych prac budowlano-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Mieszczący się w tym zabytku Sokólski Ośrodek Kultury bez wątpienia posłuży lokalnej społeczności w jej rozwoju kulturalno-artystycznym. Kamienica Tyzenhauza jest obiektem na mapie Sokółki, który warto poznać – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Materiał ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – wuoz.bialystok.pl

Fot.: A. Sienkiewicz

 


Zobacz również

Skip to content