Budowa ul. Norwida etap l

W poniedziałek 4 października 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na realizację inwestycji – budowa ul. Norwida etap I. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz Radni Rady Miejskiej w Sokółce – Michał Tochwin, Piotr Kułakowski oraz Krzysztof Szczebiot.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. w Białymstoku
Inwestycja zakończy się w lutym 2022 roku
Cena: 1.432.663,51 zł

Zakres:
– długość trasy ok 330 m;
– usunięcie drzew lub krzewów;
– roboty rozbiórkowe;
– roboty ziemne;
– wykonanie podbudów;
– nawierzchnia z kostki granitowej 275 m2;
– nawierzchnie z betonu asfaltowego 2118,5 m2;
– nawierzchnie z kostki betonowej 284,5 m2;
– chodniki z kostki betonowej 637,5 m2;
– obrzeża betonowe 399 m;
– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
– krawężniki betonowe 836 m;
– krawężniki kamienne 17 m;
– roboty elektryczne;
– budowa kanału teletechnicznego i przebudowa urządzeń teletechnicznych;
– linia wodociągowa;
– linia kanalizacji sanitarnej;
– linia kanalizacji deszczowej

(KS) Fot.: A. Sienkiewicz

Skip to content