Remont w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

Baner z logówkami

Dwa miesiące będą trwały prace remontowe w budynku Przedszkola nr 5 na Osiedlu Centrum w Sokółce. Planowany termin zakończenia inwestycji to 21 sierpnia 2020 roku.

Remont w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

Koszt remontu sokólskiej „piątki” to 632 tys. 469 zł, z czego 378 tys. 789 zł to dofinansowanie, jakie Gmina Sokółka otrzymała na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski. Tytuł projektu brzmi: „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych”.

Zakres prac obejmie: malowanie, szpachlowanie, wykonanie nowych posadzek, okładzin, ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach toalet, wymianę stolarki wewnętrznej, zamurowanie ścian, wykucie nowych otworów drzwiowych, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, wymianę osprzętu sanitarnego, a także wymianę instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Wykonawcą inwestycji jest firma BMP Maciej Ponikwicki z Białegostoku. ZOBACZ WIĘCEJ

Klub Wiejski w Zaśpiczach zostanie doposażony

27 lipca 2020 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na kwotę 9477,84 zł.

Po podpisaniu umowy

Klub Wiejski w Zaśpiczach będzie miejscem edukacji, rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców 3 sołectw. W ramach projektu budynek zostanie wyposażony w niezbędne meble i wyposażenie do prowadzenia spotkań, wydarzeń kulturalno-integracyjnych, sportowych oraz warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców wsi sołectw Zaśpicze, Nomiki, Poniatowicze.

Całość inwestycji: 18955,68 zł
Budżet Gminy: 9477,84 zł
Pozyskane środki: 9477,84 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na „Wakacje z Biblioteką 2020”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Biblioteka Publiczna w Sokółce zapraszają na „Wakacje z Biblioteką 2020”.

Plakat

Lato w mieście nie musi być nudne. Zapraszamy serdecznie dzieci w przedziale wiekowym 5-10 lat na zajęcia artystyczno-ruchowe pod hasłem „W głębinie morskich fal””. Wysłuchamy bajki „O rybaku i złotej rybce” w formie japońskiego teatrzyku KAMISHIBAI a następnie Morska Królowa Kinga Bobienko wraz ze Złotą Rybką zaprosi małych czytelników biblioteki na bajkowe przygody.

Spotkanie odbędzie się na skwerze przy bibliotece w dniu 5.08.2020 r. o godz. 12:30. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy na zajęcia w Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce lub pod numerem telefonu (85) 711 24 72. Zajęcia są BEZPŁATNE. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, które nie posiadają objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną oraz dzieci, które w przeciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą, u której stwierdzono chorobę Covid-19. Zastosowane zostaną wszystkie reżimy sanitarne i środki bezpieczeństwa ustanowione przez Rząd RP. Maseczki na świeżym powietrzu nie są obowiązkowe, jednak każdy pracownik i uczestnik zajęć będzie zobowiązany do dezynfekcji dłoni. Dbajmy o siebie i innych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Beata Grecka

Zakończenie udziału w projekcie „Programowanie od podstaw”

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych w latach 2017-2020 uczestniczyła w projekcie Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego.

Projekt realizowany był dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej.

Celem projektu było wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie nauczania programowania i stworzenie warunków do wprowadzenia nauki programowania do klas 1-3 szkół podstawowych w gminach powiatu białostockiego i sokólskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez przeszkolenie w zakresie programowania i nauki programowania 140 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, 10 pracowników publicznych bibliotek i instytucji kultury oraz uczniów w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie NUTS-3 białostocki, i w efekcie przyczynił się do podniesienia e-aktywizacji osób o podstawowych kompetencjach cyfrowych i rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych. Dodatkowo nauczyciele wsparci zostali niezbędnymi pomocami dydaktycznymi, w postaci scenariuszy zajęć oraz tabletami. Pozostały sprzęt, tj. maty edukacyjne, tablety i roboty wykorzystany był w trakcie szkolenia, a po jego zakończeniu został przekazany do szkół.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych wzbogaciła się o trzy tablety dla uczniów i dwa tablety przekazane nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Otrzymaliśmy również matę do kodowania i jeden robot PHTONPH-01. Dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności w dalszej pracy.
Wartość projektu: 1 010 240 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 936 140 PLN

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Sokółki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszach.

Ogłoszenie o konkursie na przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do ogłoszenia. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszach” w terminie wpływu do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.20 na adres: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

DO POBRANIA: Zarządzenie nr 294/2020

Referat Oświaty

VI Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Szachach

Baner

W niedzielę 2 sierpnia 2020 r. w SP 1 w Sokółce (stołówka w budynku 2) odbędą się już VI Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Szachach pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach, z podziałem na grupy wiekowe i płeć, a udział mogą wziąć każdy chętny zamieszkały w naszym powiecie. Najlepsi otrzymają puchary, medale, nagrody pieniężne i rzeczowe, a każdy uczestnik dostanie dyplom i upominek. Zgłoszenia i wpisowe do piątku 31-07-2020. ZOBACZ WIĘCEJ

1 sierpnia o godz. 17.00 zawyją syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne. Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu

WCZK

Już można przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniono funkcje dla przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny.

Grafika

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

 • Oświadczenie do uczestnictwa w realizacji Polskiego Bonu Turystycznego można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny] – tłumaczy Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim.

ZOBACZ WIĘCEJ

SOK zaprasza na wydarzenia w ramach „Lata 2020”

Sokólski Ośrodek Kultury w ramach akcji „Lato 2020” zaprasza na wydarzenia kulturalno – rozrywkowe.

 • Wakacyjne Spotkania Filmowe dla dzieci – każdy wtorek, godzina 10:00, Bilet 10 zł, kino familijne, bajki animowane.
 • 15 lipca – „Letnie granie w środku tygodnia”; godz. 19:00; Plac przed kinem – Koncert zespołu Uzależnieni, Wstęp wolny.
 • 24 lipca – „Noc horrorów”; Kino „Sokół” w Sokółce; Bilety, godz. 19:00 „Małgosia i Jaś”, godz. 21:00 „Brahms: The Boy 2”.
 • 29 lipca – „Letnie granie w środku tygodnia” ; godz. 19:00; Plac przed kinem – Koncert zespołu bluesowego F.B.I. , Wstęp wolny.
 • 31 lipca – Premiera filmu „Własne miejsce” godz. 18:00, Kino „Sokół”; Wstęp wolny (Podsumowanie projektu Równać Szanse).
 • 1 sierpnia – „W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego” godz. 17:15 – pokaz filmu „Miasto 44” – Kino „Sokół”; Wstęp wolny, godz. 19:15 – układanie kotwicy ze zniczy, Plac przed Kinem – Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Sokólskie Wrzosy”.
 • 7 sierpnia – Dla dzieci – godz. 17:00, Plac przed Kinem „Sokół”, Wstęp wolny, spektakl teatralny „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”, animacja pt. „Spotkanie z piratami”.
 • 12 sierpnia – „Letnie granie w środku tygodnia”; godz. 19:00; Plac przed kinem – Koncert zespołu coverowego „Lotos” , Wstęp wolny.
 • 13 sierpnia – Dla dzieci – godz. 17:00; Plac przed Kinem „Sokół”; Wstęp wolny „Superbohaterowie” – zabawy z animatorem dla dzieci.
 • 20 sierpnia- Dla dzieci – godz. 17:00, Plac przed Kinem „Sokół”; Wstęp wolny „Na sportowo – kolorowo” -zabawy z animatorem dla dzieci.
 • 26 sierpnia – „Letnie granie w środku tygodnia” ; godz. 19:00; Plac przed kinem – Koncert zespołu coverowego „Retro Band” , Wstęp wolny.
 • 27 sierpnia- Dla dzieci – godz. 17:00, Plac przed Kinem „Sokół”; Wstęp wolny – „Na dzikim zachodzie” – zabawy z animatorem dla dzieci, – wielkie malowanie, – mikrofon dla każdego.

Wszystkie wydarzenia odbywają się zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Burmistrz Sokółki zaprasza do korzystania z wyprawki szkolnej uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 11 września 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 292/2020 Burmistrza Sokółki z dnia 21.07.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021. Druk wniosku o przyznanie pomocy dostępny będzie w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

DO POBRANIA:

Pełna treść zaproszenia do korzystania z wyprawki

Zarządzenie nr 292/2020 Burmistrza Sokółki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty

Zaproszenie na obchody 75. rocznicy boju pod Kraśnianami

Zapraszamy na obchody 75. rocznicy boju pod Kraśnianami stoczonego przez oddział sierż. Władysława Janczewskiego „Lalusia” z siłami NKWD i UB.

Plakat

Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę 26 lipca 2020 r. w lesie pod Kraśnianami przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie. O godzinie 14:00 odbędzie się msza święta polowa a po niej Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów i zniczy przy pomniku.

Organizatorzy uroczystości:
Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej
Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka w Kuźnicy
Sokólski Pododdział Kawalerii im 10 Pułku Ułanów
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski
Stowarzyszenie Grupa Wschód.

Krzysztof Promiński

Sokólscy nauczyciele awansują

Kolejni nauczyciele, po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Sokólscy nauczyciele awansują

Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego: Justynie Kondrat ze Szkoły Podstawowej w Boguszach, Joannie Taudul ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce oraz Irenie Rabiczko i Krzysztofowi Andrzejewskiemu ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Dwa medale mistrzostw Polski dla kolarzy SKK Sokół

W zeszły weekend w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich, na których w 6-osobowej obsadzie stawili się kolarze z Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół”.

Kolarze Sokólskiego Klubu Kolarskiego Sokół

I po raz kolejny nie zawiedli. W wyścigu ze startu wspólnego dwoje sportowców sięgnęło po medale. Nikola Gliniecka wywalczyła srebro w klasach VI, a Michał Dereszkiewicz zdobył brąz w wyścigu klas IV.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak naprawdę po przerwie w ściganiu spowodowanej koronawirusem nie wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać w Raszkowie. Widać było dużą różnicę poziomów w poszczególnych kategoriach, to pokazywało, kto i jak pracował przez ten trudny czas – mówi Piotr Kirpsza, trener SKK Sokół.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Baner

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie. ZOBACZ WIĘCEJ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna strefą inwestycji

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dla obszaru, który został przypisany Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Definicja nowej inwestycja jest rozumiana bardzo szeroko i może to być:

 • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej,
 • Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,
 • Zmiana procesu produkcyjnego
 • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (wprowadzone nowelizacją Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 24 czerwca 2020 r.)

Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.

Wysokość pomocy publicznej na terenie gminy Sokółka wynosi:

 • 50% dla dużego przedsiębiorcy
 • 60% dla średniego przedsiębiorcy
 • 70% dla małego przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji w załącznikach:

informator_ssse

roporządzenie_w_sprawie_obszarow

rozporzadzenie_pomoc_publiczna

ustawa_o_wspieraniu_nowych_inwestycji

Katarzyna Klimowicz-Kułak

Remont szkoły w Starej Rozedrance

Baner z logówkami

1 milion 425 tysięcy 431 złotych będzie kosztowała termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance. Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 796 tysięcy 300 złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Sokółka.

Remont szkoły w Starej Rozedrance

Remont podstawówki w Starej Rozedrance trwa pod 19 czerwca 2020 roku. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia br. W ramach termomodernizacji planuje się: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotła grzewczego na pellet, nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę instalacji oświetleniowej i opraw oświetleniowych, budowę wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej z instalacją odgromową. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w wakacyjnym literackim „Bingo”

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w wakacyjnej zabawie literackiej „Bingo”.

Plakat

Literackie Bingo to gra polegającą na wypożyczeniu i przeczytaniu książek pasujących do różnych kategorii w sąsiadujących polach – pionowo, poziomo lub po skosie na Karcie Bingo. To doskonała okazja do sięgnięcia po nieznanych autorów, przeczytania książek z różnych działów, których zazwyczaj nie czytamy. Eksperymentuj! Kto wie może narodzi się w Tobie zamiłowanie do zupełnie nowego gatunku?

Karty są dostępne w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Zabawa trwa od 20 lipca do 8 października 2020 r. Na osoby które zbiorą najwięcej punktów czekają nagrody!

Na czym polega literackie Bingo? Spróbuj wypełnić kartę uzyskując bingo (4 sąsiadujące pola w pionie, poziomie lub po skosie w dowolną stronę). Jeden tytuł może być użyty tylko raz (nawet jeśli odpowiada kilku polom). Przeczytanie jednej z książek z karty „BINGO” – 5 pkt. Przeczytanie 4 książek z karty „BINGO” w jednym rzędzie upoważnia do zdobycia dodatkowych – 5 pkt. Zabawa trwa do 08 października 2020 r. Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody!

EK, Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zaproszenie na premierę filmu „Własne Miejsce”

Plakat

Grupa projektowa „(Nie)znana Sokółka” projektu realizowanego przez Sokólski Ośrodek Kultury wraz z młodzieżą Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce, Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać szanse 2019” Program „Równać Szanse” zaprasza na premierę filmu „Własne Miejsce”.

Film jest efektem siedmiomiesięcznej pracy młodzieży oraz koordynatorów projektu, w ramach którego odbyły się liczne spotkania, warsztaty i wspólne wyjazdy. Samodzielna praca młodych ludzi nad scenariuszem, reżyserią, grą aktorską, montażem oraz promocją zaowocowała obrazem ukazującym Sokółkę, jako „Własne miejsce”.

Na podsumowanie projektu oraz jego efekt, jakim jest film pt. „Własne miejsce” zapraszamy 31 lipca br. /piątek/ o godzinie 18.00 w Kino SOKÓŁ w Sokółce. Wstęp wolny! Zapraszamy!

Sylwia Nowakowska – koordynator projektu
Sokólski Ośrodek Kultury

Zaproszenie na warsztaty wokalno-gitarowe

Plakat

Twoją pasją jest muzyka? Śpiewasz lub grasz na instrumencie? Masz 10-18 lat? Zapraszamy Cię do udziału w warsztatach wokalno-gitarowych.

Studio Śpiewu i Gitary wraz z Sokólskim Ośrodkiem Kultury i Fundacją Sokólski Fundusz Lokalny zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Zapraszamy na zajęcia muzyczne, pod okiem doświadczonych muzyków, instruktorów wokalnych i gitarowych. Celem warsztatu będzie produkcja audio – wideo, nagranie piosenki i występ w klipie muzycznym.

Udział jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są na studiospiewuigitary@gmail.com

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Skip to content