Zakończenie udziału w projekcie „Programowanie od podstaw”

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych w latach 2017-2020 uczestniczyła w projekcie Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego.

Projekt realizowany był dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej.

Celem projektu było wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie nauczania programowania i stworzenie warunków do wprowadzenia nauki programowania do klas 1-3 szkół podstawowych w gminach powiatu białostockiego i sokólskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez przeszkolenie w zakresie programowania i nauki programowania 140 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, 10 pracowników publicznych bibliotek i instytucji kultury oraz uczniów w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie NUTS-3 białostocki, i w efekcie przyczynił się do podniesienia e-aktywizacji osób o podstawowych kompetencjach cyfrowych i rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych. Dodatkowo nauczyciele wsparci zostali niezbędnymi pomocami dydaktycznymi, w postaci scenariuszy zajęć oraz tabletami. Pozostały sprzęt, tj. maty edukacyjne, tablety i roboty wykorzystany był w trakcie szkolenia, a po jego zakończeniu został przekazany do szkół.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych wzbogaciła się o trzy tablety dla uczniów i dwa tablety przekazane nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Otrzymaliśmy również matę do kodowania i jeden robot PHTONPH-01. Dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności w dalszej pracy.
Wartość projektu: 1 010 240 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 936 140 PLN

Szkoły biorące udział w projekcie:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach
Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej
Szkoła Podstawowa w Uhowie
Szkoła Podstawowa w Poświętnem
Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
Szkoła Podstawowa w Ogrodniczkach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej
Szkoła Podstawowa W Tołczach
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
Szkoła Podstawowa w Rafałówce
Szkoła Podstawowa w Zabłudowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
Szkoła Podstawowa w Białousach
Szkoła Podstawowa w Janowie
Szkoła Podstawowa w Korycinie
Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Krynkach
Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce
Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Agnieszka Iłenda – Dyrektor Szkoły

Skip to content