Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Sokółki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszach.

Ogłoszenie o konkursie na przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do ogłoszenia. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszach” w terminie wpływu do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.20 na adres: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

DO POBRANIA: Zarządzenie nr 294/2020

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content